Az Önök intézménye tervezett vagy már működő kutatói mobilitási programhoz szeretne további forrásokat szerezni annak érdekében, hogy a programot bővítse, vagy nemzetközi dimenzióval ruházza fel? A COFUND kiegészítő támogatást biztosít új vagy már korábban életre hívott regionális, nemzeti vagy nemzetközi programokhoz, hogy nemzetközi és ágazatközi dimenzióval egészítse ki a kutatók képzését és a karrierjük fejlesztését célzó tevékenységeket. A COFUND keretében doktori programok és tapasztalt kutatóknak szóló ösztöndíjprogramok társfinanszírozására is lehetőség nyílik.

A transznacionális mobilitás új távlatokat nyit meg a kutatók előtt.

Ki pályázhat?

A COFUND támogatásában kutatóknak szóló doktori, illetve ösztöndíjprogramokat finanszírozó vagy működtető szervezetek részesülhetnek.

Mindegyik COFUND-programjavaslat esetében szükség van egyedüli résztvevőként valamilyen minisztériumra, regionális hatóságra, finanszírozási ügynökségre, egyetemre, kutatószervezetre, kutatóakadémiára vagy vállalkozásra.

A tapasztalt kutatók közvetlenül pályázhatnak a finanszírozási szervezetnél, míg a doktoranduszok az Euraxess portálon tájékozódhatnak a társfinanszírozásban részesülő programokról.

Mit lehet támogatásban részesíteni?

A kutatási területek mindegyike támogatható, az Euratom-Szerződéspdf 4. cikkében és I. mellékletében említett területek kivételével.

A határokon átívelő mobilitás alapkövetelményt jelent. Az ágazatközi mobilitás előmozdítása is részét képezi a céloknak.

Mire terjed ki a támogatás?

A társfinanszírozás az egyének - doktoranduszok és doktori címmel rendelkező tapasztalt kutatók - képzését és karrierfejlesztését támogatja.

A részt vevő szervezetek meghatározott összegű finanszírozást kapnak minden, támogatásban részesített kutató után, hozzájárulásként a kutatóknak adott megélhetési juttatáshoz, valamint a program működtetési költségeihez.

A pályáztatás során kiválasztott programok 3-5 éven át részesülnek majd társfinanszírozásban, melynek teljes összege a 10 millió eurót is elérheti.

Ki dönt a támogatás odaítéléséről?

A COFUND-projektek kiválasztására nyílt versenyeztetés révén kerül sor, átlátható és független kiértékelés útján, melynek során előre meghatározott kritériumokat alkalmaznak, a és a munkaprogram foglaltak szerint.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat a pályázati felhívásra válaszul lehet benyújtani. Az aktuális pályázati felhívások és a vonatkozó információk, köztük a pályázati útmutatóban közreadott tudnivalók, valamint a támogathatósági kritériumok mind megtalálhatók a résztvevői portálon.

Ezen túlmenően a nemzeti kapcsolattartó pontok és a Horizont 2020 ügyfélszolgálat munkatársai tanáccsal és információkkal tudják segíteni a hozzájuk fordulókat.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)