Imate li ili planirate program istraživačke mobilnosti i pritom tražite dodatno financiranje kako biste proširili program ili mu dali međunarodnu dimenziju? U okviru programa COFUND omogućuje se dodatno financiranje novih ili postojećih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa kako bi se osigurala međunarodna i međusektorska dimenzija osposobljavanja u području istraživanja i razvoja karijere. Omogućena je potpora za doktorske programe te programe stipendiranja za istraživače s iskustvom.

Transnacionalna mobilnost istraživačima otvara nove horizonte.

 

Tko se može prijaviti?

Ova mjera namijenjena je organizacijama koje financiraju programe doktorskih studija ili programe stipendiranja za istraživače ili upravljaju njima.

U svakom prijedlogu za program COFUND mora biti naveden jedini sudionikkoji može biti ministarstvo, regionalno tijelo vlasti, agencija za financiranje, sveučilište, istraživačka akademija ili poduzeće.

Istraživači s iskustvom prijavu podnose izravno organizaciji za financiranje, a kandidati za doktorske studije nepopunjena mjesta za sufinancirane programe mogu pronaći na portalu Euraxess.

Što se može financirati?

Financirati se mogu sva područja istraživanja osim onih obuhvaćenih Ugovorom o EURATOMUpdf kako je navedeno u članku 4. i Prilogu I.

Prekogranična mobilnost je neophodna. Potiče se i međusektorska mobilnost.

Koji su troškovi pokriveni?

Pojedincima - kandidatima za doktorske studije i stipendiranim istraživačima s iskustvom - sufinanciranjem se pruža potpora za osposobljavanje u području istraživanja te za razvoj karijere.

Uključene organizacije dobivat će fiksni iznos za svakog istraživača koji prima potporu kao doprinos za naknadu za troškove života istraživača te za troškove upravljanja programom.

Odabrani programi sufinancirat će se tri do pet godina sredstvima u visini od ukupno najviše 10 milijuna EUR.

Tko odlučuje?

Projekti COFUND-a odabiru se u postupku otvorenog natječaja uz transparentnu i neovisnu procjenu na temelju niza prethodno utvrđenih kriterija kako je navedeno u i njegovim.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Popis svih otvorenih natječaja i povezane informacije, kao što su Vodič za podnositelje zahtjeva i svi kriteriji prihvatljivosti, dostupni su na Portalu za sudionike.

Savjeti i informacije također se pružaju na nacionalnim kontaktnim točkama i u korisničkoj službi programa Obzor 2020.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)