Toteutatko tai suunnitteletko tutkijanvaihto-ohjelmaa ja tarvitset lisärahoitusta, jotta ohjelmaa voidaan laajentaa tai kansainvälistää? COFUND-rahoitusta voi hakea jo toimiville tai uusille alueellisille, kansallisille tai kansainvälisille ohjelmille, joiden avulla tutkijat ja tutkijakoulutettavat voivat hankkia kokemusta muista maista ja muilta sektoreilta. Rahoitusta voi saada niin tohtorinkoulutukseen kuin kokeneiden tutkijoiden tutkimusapurahoihin.

Kansainvälinen vaihto avartaa tutkijoiden kokemuspiiriä.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

Rahoitus on tarkoitettu organisaatioille, jotka rahoittavat tai hallinnoivat tohtorinkoulutusohjelmia tai tutkijoiden apurahaohjelmia.

Hanke-ehdotuksen tekee yksi osallistujaorganisaatio, joka voi olla ministeriö, alueviranomainen, tutkimusrahoituksesta vastaava elin, korkeakoulu, tutkimusorganisaatio tai -akatemia tai yksityinen yritys.

Kokeneet tutkijat hakevat rahoitusta suoraan rahoittajaorganisaatiolta. Tohtorikoulutettavat voivat hakea yhteisrahoitetuissa hankkeissa avautuvia paikkoja, joista ilmoitetaan Euraxess-portaalissa.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea kaikille aloilleEuratomin perustamissopimuksenpdf 4 artiklassa ja liitteessä I mainittuja tieteenaloja lukuun ottamatta.

Tutkijoiden on siirryttävä maasta toiseen. Tutkijoita kannustetaan myös eri sektorien väliseen liikkuvuuteen.

Mitä rahoitus kattaa?

Yhteisrahoituksella on määrä edistää yksityishenkilöiden - tohtorikoulutettavien ja kokeneiden tutkijoiden - tutkijankoulutusta ja urakehitystä.

Osallistuvat organisaatiot saavat kutakin tuettavaa tutkijaa kohden kiinteän avustuksen, joka kattaa tutkijan elinkustannukset ja ohjelman hallinnointikulut.

Valitut ohjelmat saavat yhteisrahoitusta 3-5 vuoden ajan. Yhteisrahoitus voi olla enintään 10 miljoonaa euroa.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

Yhteisrahoitettavat COFUND-hankkeet valitaan avoimella kilpailulla, jonka yhteydessä riippumattomat asiantuntijat arvioivat hakemukset avoimesti ennalta määrättyjen kriteerien perusteella (ks. ja sen ).

Miten rahoitusta haetaan?

Hanke-ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella. Ehdotuspyynnöt julkaistaan komission tutkimuspuiteohjelmien osallistujaportaalissa. Pyyntöjen yhteydessä on tarkat kelpoisuusperusteet ja hakuohjeet.

Lisätietoja ja neuvontaa antavat kansalliset yhteyspisteet ja Horisontti 2020 -neuvonta.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)