Har du eller planlægger du et forskningsmobilitetsprogram, og mangler du finansiering for at udvide det eller give det en international dimension? COFUND giver mulighed for yderligere finansiering til nye eller eksisterende regionale, nationale og internationale programmer for at føje en internationale eller tværsektoriel dimension til forskeruddannelser og karriereudvikling. Ph.d.-programmer og stipendieprogrammer for erfarne forskere støttes.

Mobilitet på tværs af grænserne åbner nye horisonter for forskere.

Hvem kan søge?

Tiltaget er henvendt til organisationer, som støtter eller forvalter ph.d.-programmer eller stipendieprogrammer for forskere.

Hvert COFUND-forslag skal have én enkelt deltager, som kan være et ministerium, en regional myndighed, et finansieringsorgan, et universitet, en forskningsorganisation, en forskerskole eller en virksomhed.

Erfarne forskere kan søge direkte gennem finansieringsorganisationen, mens nye ph.d.'er kan finde ledige stillinger i samfinansierede programmer på Euraxess.

Hvad kan finansieres?

Alle forskningsområder kan støttes bortset fra de områder, som er omfattet af Euratomtraktatenpdf som nævnt i artikel 4 og bilag 1.

Mobilitet på tværs af grænserne er et must. Mobilitet på tværs af sektorer tilskyndes også.

Hvad dækker finansieringen?

Enkeltpersoner - både nye ph.d.'er og erfarne forskere - støttes i deres forskningsuddannelse og karriereudvikling gennem samfinansiering.

De deltagende organisationer modtager et fast beløb for hver støttet forsker som bidrag til forskerens leveomkostninger og til programmets driftsomkostninger.

De udvalgte programmer modtager samfinansiering i mellem tre og fem år på op til i alt 10 mio. euro.

Hvem bestemmer?

COFUND-projekter udvælges gennem en åben udvælgelse og en gennemsigtig, uafhængig evaluering på grundlag af en række forud fastsatte kriterier, som er fastsat i og dets.

Hvordan ansøger man?

Forslag indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Åbne indkaldelser og relateret information såsom vejledningen for ansøgere og de fulde ansøgningskriterier findes på deltagerportalen.

Du kan også få råd og information gennem de nationale kontaktpunkter og helpdesken for Horisont 2020.

 Czech success story

Meet our fellows

Thinking big: Czech success story

SoMoPro is a COFUND Marie Curie project, a regional grant programme backed by European funding set up to attract skilled researchers to the South Moravian Region. Read full storyEnglish (en)

Find more success storiesEnglish (en)