Sökväg

Nätverk för inledande utbildning (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Det är inte alltid enkelt att få fart på sin forskarkarriär. Men Europas framtid hänger på att det finns en ständig tillströmning av nya, unga forskare. Vi som jobbar med Marie Curie-åtgärderna är väl medvetna om detta. Därför vill vi göra forskningen mer attraktiv för unga människor.

Våra nätverk för inledande utbildning (Initial Training Networks, ITN) ger nyblivna forskare möjlighet att utveckla sin forskarkompetens, jobba i etablerade forskarlag och förbättra sina karriärmöjligheter.

Vem kan ansöka?

Multipartner ITN:
För att man ska kunna tala om ett nätverk krävs det normalt sett minst tre deltagare som tillsammans lägger fram ett förslag till ett sammanhållet ITN-program. Deltagarna kan vara universitet, forskningscentrum eller företag (stora eller små).

Bridging business and academia:
Från och med 2012 ger Marie Curie-åtgärderna även möjlighet för företag och institutioner att lägga fram förslag till två nya typer av doktorandutbildningar, nämligen "Europeiska företagardoktorsexamina" och "Innovativa doktorandprogram". Grundsatsen är mycket enkel, nämligen att stärka förhållandet mellan den akademiska världen och industrisektorn, samt att utveckla forskarnas karriärmöjligheter genom att kombinera vetenskaplig excellens med företagsinnovation.

Europeiska företagardoktorsexamina (EID):
Vad beträffar EID krävs det endast två deltagare, en deltagare från universitetsvärlden och en deltagare från den privata sektorn. Ett av villkoren är dock att forskaren från ett universitet måste vara antagen till ett doktorandprogram. Denna forskare kommer dessutom att tillbringa 50 procent av sin tid inom den privata sektorn.

Innovativa doktorandprogram (IDP):
Enskilda forskningsorganisationer kan ibland få ITN-stöd. En deltagare (universitet eller forskningsinstitution) ger möjlighet till en "innovativ" forskarutbildning, till exempel i ett internationellt sammanhang, i offentliga/privata sektorn och tvärvetenskapligt. Utbildningen kan kompletteras med deltagande av associerade partners (andra universitet, forskningscentrum, privata sektorn etc.).

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla forskningsområden inom humaniora eller naturvetenskap kommer i fråga för ITN-stöd, förutsatt att förslaget även omfattar rörlighet over gränserna. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

Ditt nätverk ska rekrytera och sysselsätta stödberättigade forskare eller stå som värd för dem. Det måste erbjuda särskilda utbildningsmoduler eller andra specialåtgärder. Förslaget måste ha ett starkt inslag av gränsöverskridande nätverksarbete som syftar till att strukturera den befintliga, högkvalitativa inledande utbildningen för forskare i alla EU-länder och associerade länder.

Det är viktigt att även privata kommersiella aktörer deltar i ditt nätverk. Det bidrar till att diversifiera den traditionella forskarutbildningen och ökar de rekryterade forskarnas anställningsbarhet.

Tonvikten bör ligga på tvärvetenskapliga och nya övergripande områden.

Utbildningen ska i första hand ske genom forskning i individuella, skräddarsydda projekt, kompletterat av omfattande utbildningsmoduler för viktiga kunskaper och kvalifikationer som kan överföras till andra områden. Exempel på utbildningsämnen.

  • Ledning och finansiering av forskningsprojekt och forskningsprogram
  • Immateriella rättigheter
  • Utnyttjande av forskningsresultat
  • Entreprenörskap
  • Etiska aspekter
  • Kommunikation och utåtriktad verksamhet

Även andra ämnen kan komma i fråga.

ITN-stöd ges till följande:

  • Rekrytering till inledande utbildning av forskare som befinner sig i de första fem åren av sin karriär – exempelvis forskarstuderande/doktorander eller nydisputerade forskare.
  • Nätverk, utåtriktad verksamhet, workshoppar och konferenser för forskningspersonal från de deltagande forskningsorganen och för externa forskare.

 

ITN-stöd ges för rekrytering av forskare från hela världen. För att få ITN-stöd måste forskarna normalt delta i ett internationellt utbyte (dvs. flytta från ett land till ett annat) när de börjar sin tjänst.

Godkända förslag kan få stöd i upp till fyra år. Nätverkens stöd till enskilda forskare kan vara i mellan 3 och 36 månader för nyblivna forskare och upp till högst 24 månader för äldre forskare.

Vem bestämmer?

ITN-förslagen bedöms i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar