Navigacijska pot

Mreže za izobraževanje mladih raziskovalcev (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Odločitev za znanstveni poklic ni vedno lahka. Toda prihodnost Evrope je v marsičem odvisna od današnjih mladih raziskovalcev. Načrtovalci programa Marie Curie se tega dobro zavedamo, zato si prizadevamo, da bi poklicno znanstveno in raziskovalno delo postalo privlačnejše za mlade.

Mreže za izobraževanje mladih raziskovalcev (ITN) ponujajo znanstvenikom na začetku poklicne poti priložnost za izobraževanje, delo v uveljavljenih raziskovalnih skupinah in boljše poklicne možnosti.

Kandidati

Večpartnerske ITN:
Če govorimo o mreži, govorimo o sodelovanju vsaj treh partnerjev. Najmanj trije partnerji skupaj pripravijo skladen program in zaprosijo za finančno podporo ITN. Partnerji so lahko univerze, raziskovalne ustanove ali podjetja (velika ali mala).

Povezovanje podjetij in univerz:
Dejavnosti Marie Curie od leta 2012 ponujajo podjetjem in ustanovam tudi možnost, da predlagajo dve novi obliki doktorskega izobraževanja, in sicer „evropske doktorate na področju industrije“ in „inovativni doktorski program“. Načelo je preprosto: okrepiti povezave med univerzami in industrijo ter razviti raziskovalne poklicne poti z združevanjem znanstvene odličnosti in poslovnih inovacij.

Evropski doktorati na področju industrije (EID):
V primeru EID sta potrebna samo dva udeleženca: en univerzitetni udeleženec in en udeleženec iz zasebnega sektorja. Eden od pogojev pa je, da se bo raziskovalec moral vpisati v doktorski program univerzitetnega udeleženca. Raziskovalec bo prav tako namenil vsaj 50 % svojega časa v zasebnem sektorju.

Inovativni doktorski programi (IDP):
Podporo ITN lahko včasih dobi ena sama raziskovalna organizacija. En udeleženec (univerza ali raziskovalna ustanova) ponudi „inovativno doktorsko izobraževanje“, tj. z mednarodno in interdisciplinarno razsežnostjo, ki povezuje javni in zasebni sektor. Izobraževanje se lahko zaključi z udeležbo pridruženih partnerjev (drugih univerz, raziskovalnih ustanov, zasebnih sektorjev itd.).

Raziskovalna področja

Vloge za finančno podporo ITN sprejemamo za raziskovalno delo na vseh družboslovnih in naravoslovnih področjih, pod pogojem, da vključujejo čezmejno mobilnost. Izvzeta so le področja raziskav iz pogodbe EURATOM (jedrske raziskave).  

Namen finančne podpore

Udeleženci v vaši mreži zaposlijo ali sprejmejo raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje. Pripravili boste specializirane programe izobraževanja ali druge posebne dejavnosti. Iz vloge mora biti razvidno močno transnacionalno povezovanje, ki pomaga vzpostavljati visokokakovostno raziskovalno izobraževanje v vseh državah EU in pridruženih državah.
Zasebne ustanove in podjetja so ključni del mr
eže, saj vnašajo raznolikost v tradicionalno raziskovalno okolje in povečujejo možnosti zaposlitve sodelujočih raziskovalcev.

Projekti s poudarkom na interdisciplinarnih in novih naddisciplinarnih področjih bodo imeli prednost.
Izobraževanje mora potekati z raziskovalnim delom na individualnih projektih, ki ga dopolnjujejo izobraževalni moduli iz ključnih splošno prenosljivih sposobnosti in veščin. Izobraževalni moduli lahko obsegajo:

  • vodenje in financiranje raziskovalnih projektov in programov,
  • pravice intelektualne lastnine,
  • uporabo izsledkov raziskovalnega dela,
  • podjetništvo,
  • etične vidike,
  • komuniciranje in predstavitve na terenu.

Seznam seveda ni dokončen.

Finančna sredstva ITN podpirajo:

  • zaposlitev in izobraževanje mladih raziskovalcev v prvih petih letih poklicnega raziskovalnega dela, ki bodisi pripravljajo doktorat bodisi se ukvarjajo s prvim raziskovalnim delom po opravljenem doktoratu;
  • mreženje, predstavitve na terenu, delavnice in konference, v katerih sodelujejo raziskovalci iz partnerskih raziskovalnih ustanov in zunanji raziskovalci.

Finančna podpora ITN je namenjena zaposlitvi raziskovalcev z vsega sveta. Projekti ITN morajo navadno vključevati transnacionalno mobilnost raziskovalcev (njihovo selitev iz ene države v drugo).

Finančna podpora za izbrane projekte traja največ štiri leta. Podpora mreže za mlade raziskovalce traja od treh mesecev do treh let in za izkušene raziskovalce največ dve leti.

Izbor

Predloge za projekte ITN zbiramo z javnim razpisom. Izbirni postopek poteka s pregledno in neodvisno strokovno oceno odličnosti na podlagi številnih vnaprej določenih meril.

Prijava

Predlogi za projekte se pošljejo po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Razpisi so objavljeni na Uporabniškem portalu , prek katerega se pošiljajo tudi predlogi za projekte. Seznam odprtih razpisov v zvezi z dejavnostmi Marie Curie in koristne informacije boste našli v rubriki „Prijavite se“ na tem spletišču.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Odprti razpisi