Cale de navigare

Reţelele de formare iniţială (Initial Training Networks - ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

A face carieră în domeniul cercetării nu este întotdeauna un lucru uşor. Cu toate acestea, tinerii cercetători au o importanţă vitală pentru viitorul Europei. Noi, cei care ne ocupăm de Acţiunile Marie Curie, suntem extrem de conştienţi de acest lucru. Prin urmare, dorim să facem în aşa fel încât carierele în domeniul cercetării să fie mai atractive pentru tineri.

Reţelele noastre de formare iniţială (ITN) oferă cercetătorilor aflaţi la început de drum posibilitatea de a-şi perfecţiona competenţele în domeniu, de a face parte din echipe de cercetători deja existente şi de a-şi îmbunătăţi perspectivele profesionale.

Cine se poate înscrie?

ITN cu mai mulţi parteneri:
Ei bine, două persoane sunt suficiente pentru a dansa tangou, însă este nevoie de trei pentru a crea o reţea. Prin urmare, este necesar să existe cel puţin trei participanţi pentru a propune un program ITN coerent. Participanţii pot fi universităţi, centre de cercetare sau întreprinderi (mari sau mici).

Crearea de punţi între lumea afacerilor şi cea academică:
Începând din 2012, Acţiunile Marie Curie le oferă companiilor şi instituţiilor şi posibilitatea de a propune două formate noi de studii doctorale: „doctoratele industriale europene” (European Industrial Doctorates) şi „programele doctorale inovatoare” (Innovative Doctoral Programmes). Principiul este simplu: întărirea legăturilor dintre lumea academică şi industrie, precum şi dezvoltarea carierelor în domeniul cercetării prin îmbinarea excelenţei ştiinţifice cu inovaţia în afaceri.

Doctoratele industriale europene (EID):
În cazul unui EID, sunt necesari doar doi participanţi: un participant din domeniul academic şi unul din sectorul privat. Cu toate acestea, cercetătorului i se impune condiţia de a fi înscris la un program doctoral al participantului academic. De asemenea, cercetătorul trebuie să îşi petreacă cel puţin 50 % din timp în cadrul sectorului privat.

Programele doctorale inovatoare (IDP):
Uneori este posibil ca o organizaţie de cercetare independentă să obţină, individual, sprijin ITN. Un participant (universitate sau instituţie de cercetare) oferă un curs doctoral „inovator”, adică unul cu o dimensiune internaţională, interdisciplinară şi care să înglobeze sectorul public şi cel privat. Cursul se poate realiza cu participarea unor parteneri asociaţi (alte universităţi, centre de cercetare, entităţi din sectorul privat etc.).

Ce teme pot beneficia de finanţare?

Orice activitate de cercetare din domeniul ştiinţelor umaniste sau al ştiinţelor exacte poate îndeplini criteriile necesare pentru a obţine finanţare ITN, cu condiţia să existe un element de mobilitate transfrontalieră. Cu o excepţie însă: nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM (cercetarea nucleară).  

Ce se finanţează?

Participanţii din reţeaua dumneavoastră vor recruta şi angaja cercetători eligibili sau îi vor găzdui. Veţi organiza cursuri de formare specializate sau alte acţiuni dedicate. Cererea trebuie să conţină un element puternic de relaţionare la nivel transnaţional destinat structurării capacităţii de formare iniţială de înaltă calitate existente în statele membre UE şi în ţările asociate.

Implicarea entităţilor comerciale private în reţeaua dumneavoastră este considerată esenţială. Aceasta va contribui la diversificarea metodelor de formare în domeniul cercetării tradiţionale şi va îmbunătăţi capacitatea de inserţie profesională a cercetătorilor recrutaţi.

Accentul pe domenii interdisciplinare şi supradisciplinare de dată recentă constituie un element în favoarea propunerii dumneavoastră.

Cursurile de formare ar trebui să se axeze, în primul rând, pe cercetări în cadrul unor proiecte individuale, personalizate, la care să se adauge module de formare pentru dezvoltarea unor competenţe esenţiale aplicabile în toate domeniile. Printre subiectele de curs se pot număra:

  • managementul şi finanţarea proiectelor şi programelor de cercetare;
  • drepturile de proprietate intelectuală;
  • mijloace de exploatare a rezultatelor obţinute în domeniul cercetării;
  • antreprenoriatul;
  • aspecte etice;
  • comunicarea şi contactul cu societatea.

Dar această listă nu este în niciun caz exhaustivă.

Sprijinul financiar ITN vizează:

  • recrutarea cercetătorilor aflaţi în primii cinci ani de carieră în vederea formării iniţiale – de exemplu, pot studia pentru obţinerea unei diplome în domeniul cercetării (studii doctorale sau alte studii similare) sau pot efectua cercetări postdoctorale de bază;
  • activităţi de relaţionare, acţiuni de informare, ateliere sau conferinţe în care sunt implicaţi personalul din instituţiile de cercetare participante şi cercetători externi.

Reţelele ITN sunt destinate recrutării cercetătorilor din toată lumea. În mod normal, cercetătorilor finanţaţi de o reţea ITN li se cere să se angajeze că pot face faţă obligaţiilor privind mobilitatea transnaţională (se pot muta dintr-o ţară în alta) atunci când preiau un post.

Propunerile câştigătoare sunt finanţate pe o perioadă de până la 4 ani. Reţelele pot acorda sprijin cercetătorilor pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 36 de luni pentru cercetătorii aflaţi la început de carieră sau de maximum 24 de luni pentru cercetătorii cu experienţă.

Cine decide?

Propunerile ITN sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma unor examinări inter pares transparente şi independente, pe baza unor criterii prestabilite de evaluare a nivelului de excelenţă.

Cum vă puteţi înscrie?

Propunerile se vor depune în urma unei cereri de propuneri. Puteţi găsi cererile de propuneri şi puteţi trimite propunerile prin intermediul Portalului pentru participanţi . Puteţi găsi o listă a cererilor deschise de propuneri din cadrul Acţiunilor Marie Curie, precum şi sfaturi utile, la secţiunea „Înscrieţi-vă acum” a acestui site.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Cereri deschise