Kruimelpad

Initial Training Networks (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Aan een onderzoeksloopbaan beginnen is niet altijd eenvoudig. En dat terwijl jonge onderzoekers van cruciaal belang zijn voor de toekomst van Europa. Bij de Marie Curie-acties zijn we ons daarvan bewust. We willen onderzoeksloopbanen dan ook aantrekkelijker maken voor jongeren.

Onze Initial Training Networks (ITN) geven beginnende onderzoekers de kans om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren, samen te werken met gevestigde onderzoeksteams en hun eigen carrièrekansen te verruimen.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Consortium ITN:
Ten minste drie deelnemers moeten samen een coherent programma voorstellen met het oog op een ITN. De deelnemers kunnen universiteiten, onderzoekscentra of bedrijven (zowel grote als kleine) zijn.

Een brug slaan tussen het bedrijfsleven en de academische wereld:
Vanaf 2012 hebben bedrijven en instellingen ook de mogelijkheid een Marie Curie-toelage aan te vragen voor twee nieuwe vormen van promotieonderzoek, namelijk de European Industrial Doctorates (Europese doctoraten voor het bedrijfsleven) en het Innovative Doctoral Programme (Doctoraatsprogramma voor innovatie). Het principe is eenvoudig: het versterken van de banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven en het ontwikkelen van onderzoekscarrières waarin uitmuntend wetenschappelijk onderzoek gecombineerd wordt met innovatie bij ondernemingen.

European Industrial Doctorates (EID)
In het geval van een EID zijn slechts twee deelnemers vereist: een academische deelnemer en een deelnemer uit de particuliere sector. Een van de voorwaarden is echter dat de onderzoeker een doctoraatsprogramma van de academische deelnemer moet volgen. De onderzoeker moet daarnaast ten minste 50% van zijn of haar tijd binnen de particuliere sector besteden.

Innovative Doctoral Programme (IDP):
Soms krijgen onderzoeksorganisaties zelfstandig ITN-steun. Een van de deelnemers (een universiteit of onderzoeksinstelling) biedt een 'innovatieve' doctoraatsopleiding, d.w.z. een doctoraatsopleiding met een internationale, publieke-particuliere sector- en interdisciplinaire dimensie. De opleiding kan worden afgerond met de medewerking van geassocieerde partners (andere universiteiten, onderzoekscentra, particuliere sectoren, enz.).

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

Wetenschappelijk onderzoek op alle gebieden komt in aanmerking voor ITN-geld, als er ten minste sprake is van grensoverschrijdende mobiliteit. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag (nucleair onderzoek) vallen, wordt geen steun verleend.  

Wat houdt de financiering in?

De deelnemers aan uw netwerk moeten in aanmerking komende onderzoekers in dienst nemen of een plaats aanbieden. U moet gespecialiseerde opleidingen of andere speciale acties organiseren. Bij uw voorstel moet er duidelijk sprake zijn van een transnationaal netwerk met het doel de beschikbare hoogwaardige onderzoeksopleidingen in EU-landen en geassocieerde landen te structureren.
Het is essentieel dat er particuliere bedrijven aan uw netwerk deelnemen. Dat bevordert de diversiteit ten opzichte van het kader waarbinnen traditioneel onderzoeksopleidingen plaatsvinden en komt de werkgelegenheidskansen van de aangetrokken onderzoekers ten goede.

Als in uw voorstel de nadruk ligt op interdisciplinair of vernieuwend vakgebiedoverschrijdend onderzoek, is dat een voordeel.

De opleidingen moeten vooral plaatsvinden in het kader van onderzoek naar individuele, gepersonaliseerde projecten, aangevuld met degelijke opleidingsmodules voor andere naar alle domeinen overdraagbare sleutelvaardigheden en bekwaamheden. De opleidingen kunnen gaan over:

  • management en financiering van onderzoeksprojecten en -programma's
  • intellectuele eigendomsrechten
  • gebruik van onderzoeksresultaten
  • ondernemerschap
  • ethische aspecten
  • communicatie en interactie tussen onderzoekers en het brede publiek

Deze lijst is niet uitputtend.

ITN-geld is er voor:

  • de eerste opleiding van onderzoekers die nog niet langer dan vijf jaar bezig zijn, bijvoorbeeld studenten die nog aan hun mastertitel werken of die begonnen zijn aan promotie-onderzoek
  • netwerkactiviteiten, workshops en conferenties voor onderzoekers van de deelnemende onderzoeksinstellingen en externe onderzoekers

Het is de bedoeling dat ITN's wetenschappers uit de hele wereld aantrekken. Onderzoekers die steun krijgen van een ITN worden verondersteld in het buitenland te gaan werken.

Geselecteerde voorstellen kunnen maximaal vier jaar steun krijgen. De netwerken kunnen steun toekennen voor een periode van 3 tot 36 maanden voor beginnende onderzoekers en maximaal 24 maanden voor ervaren onderzoekers.

Wie beslist er?

Voorstellen voor een ITN worden geselecteerd in het kader van een openbare competitie. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen