Naršymo kelias

Pradinio mokymo tinklai (ITN) - Marie Curie Actions fellowships

© European Union

Imtis mokslininko darbo gali būti nelengva. Vis dėlto jauni mokslo darbuotojai šiandien gyvybiškai svarbūs Europos ateičiai. Mes, programos „Marie Curie“ komanda, tai puikiai suprantame, todėl norime pasiekti, kad mokslininko darbas būtų patrauklesnis jaunimui.

Mūsų Pradinio mokymo tinklai (ITN) – tai galimybė pradedantiesiems mokslo darbuotojams tobulinti mokslinių tyrimų įgūdžius, tapti pripažintų mokslinių tyrimų grupių nariais ir gerinti karjeros perspektyvas.

Kas gali pretenduoti?

Keleto partnerių ITN:
Tinklui sudaryti reikia trijų dalyvių, tad nuoseklaus ITN veiklos plano pasiūlymą turi kartu pateikti ne mažiau kaip trys pretendentai. Tai gali būti universitetai, mokslinių tyrimų centrai arba didelės bei mažos bendrovės.

Verslo ir mokslo sujungimas:
Nuo 2012 m. „Marie Curie“ taip pat siūlo galimybę įmonėms ir institucijoms pateikti du naujus doktorantūros studijų formatus „Europos pramonės doktorantūra“ ir „Naujoviška doktorantūros programa“. Principas paprastas – stiprinti mokslo ir pramonės ryšius bei skatinti mokslininkų karjerą, sujungiant mokslinę kompetenciją su verslo naujovėmis.

Europos pramonės doktorantūra (EID):
EID atveju reikalingi tik du dalyviai: vienas dalyvis iš akademinės srities ir vienas – iš privačiojo sektoriaus. Tačiau reikalaujama, kad mokslo darbuotojas dalyvautų akademinio dalyvio doktorantūros programoje. Mokslo darbuotojas taip pat praleis mažiausiai 50 % laiko privačiajame sektoriuje.

Naujoviškos doktorantūros programos (IDP):
Kartais paramą pagal programą ITN gali gauti pavienės mokslinių tyrimų organizacijos. Vienas dalyvis (universitetas arba tyrimų institucija) pasiūlo „naujoviškas“ doktorantūros studijas, t. y. su tarptautiniu, viešojo ir privačiojo sektoriaus bei tarpdisciplininiu aspektu. Studijos gali vykti dalyvaujant susijusiems partneriams (kitiems universitetams, mokslinių tyrimų centrams, privatiesiems sektoriams ir t. t.).

Kokių temų projektai gali būti finansuojami?

Pagal programą ITN gali būti finansuojami bet kurios humanitarinių arba gamtos mokslų tyrimų srities, išskyrus Euratomo sutartimi (branduoliniai tyrimai) reglamentuojamas mokslinių tyrimų sritis, projektai, su sąlyga, kad juose numatytas tarptautinis judumas.  

Kas finansuojama?

Jūsų tinklo dalyviai darbins arba priims reikalavimus atitinkančius mokslo darbuotojus. Jūs rengsite specialius mokymo modulius arba būsite atsakingi už kitą kryptingą veiklą. Paraiškoje daug dėmesio turėtų būti skiriama ryšių mezgimui tarptautiniu mastu, siekiant visose ES valstybėse narėse ir asocijuotose šalyse sisteminti esamus aukštos kokybės pradinio mokslo darbuotojų mokymo pajėgumus.

Nepaprastai svarbiu jūsų tinkle laikomas privačių komercinių ūkio subjektų dalyvavimas. Tai padės didinti tradicinės mokymo sistemos įvairovę ir dėl to padidės į tinklus priimtų mokslo darbuotojų galimybės įsidarbinti.

Pasiūlyme ypatingą dėmesį skirti tarpdisciplininėms ir naujoms viršdisciplininėms sritims būtų privalumas.

Mokslo darbuotojai turėtų būti mokomi visų pirma jiems vykdant individualius asmeninius mokslinių tyrimų projektus, kuriuos papildytų visose srityse pritaikomiems svarbiems įgūdžiams ir gebėjimams skirti mokymo moduliai. Galimos mokymo temos:

  • mokslinių tyrimų projektų ir programų valdymas bei finansavimas;
  • intelektinės nuosavybės teisės;
  • mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimas;
  • verslumas;
  • etiniai aspektai;
  • komunikacija ir ryšiai su visuomene.

Sąrašą dar būtų galima tęsti.

Pagal programą ITN finansuojama:

  • ne anksčiau kaip prieš penkerius metus tapusių mokslo darbuotojais asmenų priėmimas pradiniam mokymui: pavyzdžiui, magistrantūros, doktorantūros arba joms lygiavertėms studijoms, podaktariniams tyrimams;
  • ryšių mezgimo, informavimo veikla, seminarai ir konferencijos, į kuriuos būtų įtraukti dalyvaujančių mokslinių tyrimų įstaigų ir išorės mokslo darbuotojai.

Į ITN priimami viso pasaulio mokslo darbuotojai. Pagal programą ITN paramą gaunantiems mokslo darbuotojams keliamas tarptautinio judumo reikalavimas, t. y. kad dalyvaudami programoje jie išvyktų į kitą šalį.

Atrinkti geriausi pasiūlymai finansuojami 4 metus arba trumpiau. Pradedantiesiems mokslo darbuotojams tinklai gali skirti paramą 3–36 mėnesius, o patyrusiems – ne ilgiau kaip 24 mėnesius.

Kas priima sprendimą?

Pasiūlymai dėl programos ITN atrenkami rengiant viešus konkursus. Atranka vykdoma pagal tam tikrus nustatytus kriterijus atliekant kompetencija grindžiamą skaidrų, nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas