Navigációs útvonal

Marie Curie Actions fellowships - Alapképzési hálózatok (Initial Training Networks – ITN)

© European Union

Mivel a kutatói pályafutás nem mindig indul könnyen, a jövő Európájának azonban óriási szüksége van a ma fiatal kutatóira, a Bizottság arra törekszik, hogy a fiatalok számára vonzóbbá tegye a kutatói pályát.

A Marie Curie-fellépések egyike, a transznacionális alapképzési hálózatok (ITN) támogatása a pályafutásuk kezdeti szakaszában lévő kutatóknak biztosít lehetőséget arra, hogy bővítsék szakismereteiket, fejlesszék képességeiket, csatlakozzanak tapasztalt kutatói csoportokhoz, és javítsák karrierlehetőségeiket.

Ki jelentkezhet?

Többpartneres alapképzési hálózat:
A mondás szerint kettőn áll a vásár, ám egy hálózat alapításához legalább hárman kellenek.Ennek megfelelően egy alapképzési hálózat létrehozásához legalább három partnerre van szükség. A hálózat tagjai egyetemek, kutatóközpontok, illetve kis- és nagyvállalkozások lehetnek.

A vállalkozások és a kutatás világának összekapcsolása:
2012-től a Marie Curie-fellépések lehetőséget nyújtanak a vállalkozásoknak és az intézményeknek, hogy javaslatokat tegyenek két új formátumú PhD-képzésre: ezek az „Európai Ipari Doktorátus” és az „Innovatív Doktori Program”. Az alapelv egyszerű: megerősíteni a kutatás és az ipar közötti kapcsolatokat, és fejleszteni a kutatói életpályákat a tudományos kiválóság és az üzleti innováció ötvözése révén.

Európai Ipari Doktorátusok (EID):
Az EID esetén csak két résztvevőre van szükség: egyikük a felsőoktatásból vagy a kutatás világából, a másik partner pedig a magánszektorból. Az egyik feltétel azonban, hogy a kutatónak részt kell vennie a tudományos partner doktori programjában. A kutatónak ezenkívül legalább ideje 50%-át a magánszektorban kell töltenie.

Innovatív Doktori Programok (IDP):
Egyes esetekben akár egyetlen kutatószervezet is részesülhet ITN-támogatásban. Ilyen esetekben a résztvevőnek (egyetemnek vagy kutatóintézetnek) „innovatív” doktori képzést kell kínálnia, azaz a képzésnek nemzetközi, a magán és az állami szférát összekapcsoló és interdiszciplináris dimenzióinak kell lennie. A képzés kiegészülhet társult partnerek (más egyetemek, kutatóközpontok, magánszektorbeli szereplők) részvételével.

Milyen területek támogathatóak?

A humán- és természettudományok bármely kutatási területe támogatható, amennyiben a program valamilyen formában elősegíti a transznacionális mobilitást, kivéve az EURATOM-Szerződés hatálya alá tartozó kutatási területeket (nukleáris kutatások).  

Mire terjed ki a finanszírozás?

A hálózatok résztvevői kutatókat toboroznak, és alkalmazzák vagy fogadják őket. A hálózatok szakmodulokon alapuló képzéseket indítanak, vagy kutatói alapképzéssel kapcsolatos más tevékenységeket végeznek. A pályázatnak markáns transznacionális hálózatépítési elemet kell tartalmaznia, amely az uniós tagállamokban és a társult országokban rendelkezésre álló, kiváló minőségű kutatási alapképzési kapacitás strukturálását célozza.

Alapvetően fontos az, hogy a hálózatban szerepeljenek magántulajdonú üzleti vállalkozások is, mert ennek révén változatosabbá tehető a hagyományos kutatóképzés, és a javulhat a felvett kutatók foglalkoztathatósága is.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha a programtervezetben kiemelt szerep jut az interdiszciplináris és az újonnan megjelent szupradiszciplináris területeknek.

A képzés elsősorban személyre szabott, egyéni kutatási projektek keretében zajlik, kiegészítve olyan képzési modulokkal, amelyek bármely más területen kamatoztatható fontos készségek és képességek fejlesztésére szolgálnak. A képzési témák többek között az alábbiak lehetnek:

  • kutatási projektek és programok irányítása és finanszírozása;
  • szellemi tulajdonhoz fűződő jogok;
  • a kutatási eredmények hasznosítása;
  • vállalkozási ismeretek;
  • a kutatás etikai vonatkozásai;
  • kommunikáció; a kutatás és a társadalom közötti kölcsönhatások.

A lista természetesen nem teljes.

A program támogatja:

  • olyan kutatók fogadását, akik kutatói pályafutásuk első öt évében járnak. Ilyen pályakezdőnek számít például a kutatói diploma megszerzéséért (PhD vagy azzal azonos szintű) tanulmányokat folytató hallgató vagy a posztdoktori kutatás kezdeti szakaszában lévő kutató;
  • a partnerintézmények kutatóit és külső kutatókat bevonó hálózatépítési tevékenységeket, tájékoztatási tevékenységeket, műhelyeket és konferenciákat.

Az alapképzési hálózatok a világon bárhonnan érkező kutatók előtt nyitva állnak. A támogatott kutatók által teljesítendő elvárások között szerepel rendszerint, hogy külföldön vállaljanak kutatási tevékenységet (transznacionális mobilitás).

A támogatásra kiválasztott pályázatok legfeljebb 4 éven keresztül finanszírozhatók. A hálózatok a pályakezdő kutatók számára 3–36 hónapig, a tapasztalt kutatók számára pedig legfeljebb 24 hónapig nyújthatnak támogatást.

Ki dönt?

A pályázatokat nyílt verseny keretében, átlátható, független szakértői értékelés útján bírálják el. A kiválasztás a kiválóság alapján, egy sor előre meghatározott kritérium szerint történik.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatokat a pályázati kiírás megjelenését követően lehet benyújtani. A kiírások a Résztvevői portálon olvashatók, és a pályázatok is ezen keresztül nyújthatók be. Ezen oldal „Jelentkezzen most” pontja alatt találhatók a Marie Curie-fellépések alá tartozó jelenleg aktuális pályázati kiírásai, illetve hasznos tanácsok.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuális pályázati kiírások