Navigacijski put

Mreže za početnu izobrazbu – Marie Curie akcije (ITN)

Nije uvijek lako započeti istraživačku karijeru. No današnji mladi istraživači iznimno su važni za budućnost Europe. Stvaratelji Marie Curieakcija toga su itekako svjesni te istraživačku karijeru mladim ljudima žele učiniti privlačnijom.

Zahvaljujući mrežama za početnu izobrazbu (ITN) istraživačima na početku karijere nudi se prilika za poboljšanje istraživačkih sposobnosti i pridruživanje istraživačkim timovima te bolje mogućnosti za razvoj karijere.

Tko se može prijaviti?

Višepartnerski ITN
Za sreću je potrebno dvoje, a za mrežu troje. Stoga najmanje troje sudionika zajednički predlažu koherentan program za ITN. Sudionici mogu biti sveučilišta, istraživački centri ili poduzeća (mala ili velika).

Povezivanje poduzećâ i sveučilištâ:
Od 2012. putem Marie Curie akcija poduzećima i ustanovama nudi se mogućnost da predlože dva nova oblika doktorskog studija: „Europski doktorski studij iz područja industrije” i „Inovativni program doktorskog studija”. Namjera je jednostavna – jačanje veza između sveučilištâ i industrije te razvijanje istraživačke karijere kombiniranjem znanstvene izvrsnosti i poslovne inovativnosti.

Europski doktorski studiji iz područja industrije (EID):
Za EID su dovoljna samo dva sudionika: jedan sa sveučilišta i jedan iz privatnog sektora. Međutim, jedan je od uvjeta da istraživač mora biti upisan na doktorski studij na sveučilištu koje sudjeluje u prijedlogu. Osim toga, istraživač mora provoditi barem 50 % vremena u privatnom sektoru.

Inovativni program doktorskih studija (IDP):
U određenim slučajevima potporu ITN mogu dobiti i pojedinačne istraživačke organizacije. Jedan sudionik (sveučilište ili istraživačka ustanova) treba ponuditi „inovativan” program doktorskog studija, tj. onaj koji ima međunarodnu i interdisciplinarnu dimenziju te povezuje javni i privatni sektor. U organizaciji studija mogu sudjelovati i povezani partneri (druga sveučilišta, istraživački centri, privatni sektor itd.)

Koje se teme financiraju?

Sva istraživačka područja unutar humanističkih ili prirodnih znanosti ispunjavaju uvjete za financiranje putem ITN-a ako sadrže element prekogranične mobilnosti. No postoji izuzetak: nije moguće financirati istraživačka područja obuhvaćena Ugovorom o Euratomu (nuklearna istraživanja).

Koji su troškovi pokriveni?

Sudionici u vašoj mreži trebaju privući kvalificirane istraživače te ih zaposliti ili angažirati kao gostujuće istraživače. Trebate nuditi module specijalizirane izobrazbe ili druge specijalizirane aktivnosti. Prijava mora sadržavati snažan element izgradnje transnacionalnih mreža, namijenjen strukturiranju postojećeg visokokvalitetnog kapaciteta za početnu izobrazbu istraživača diljem država članica EU-a i pridruženih zemalja.
Od presudnog je značenja da u vašoj mreži sudjeluju trgovački subjekti iz privatnog sektora. Time će se postići veća raznolikost okruženjâ nego u tradicionalnoj istraživačkoj izobrazbi i poboljšati mogućnosti zapošljavanja angažiranih istraživača.
Prijedlogu u prilog idu interdisciplinarnost i novonastala područja supradisciplinarnog istraživanja. Izobrazba se mora u najvećem dijelu sastojati od istraživačkog rada na individualnim projektima prilagođenima istraživačima u kombinaciji s opsežnim modulima izobrazbe o glavnim prenosivim vještinama zajedničkima za sva područja. Izobrazba može obuhvaćati sljedeće teme:

  • upravljanje istraživačkim projektima i programima i njihovo financiranje
  • prava intelektualnog vlasništva
  • načini iskorištavanja rezultata istraživanja
  • poduzetništvo
  • etički aspekti istraživanja
  • komunikacija i interakcija istraživača s društvom.

Popis nije potpun.

Putem ITN-a se financiraju:

  • angažman istraživača s manje od pet godina istraživačkog iskustva u cilju početne izobrazbe – npr. istraživači koji pohađaju istraživački studij (doktorski ili njemu ekvivalentan studij) ili provode prvo istraživanje nakon završetka doktorskog studija
  • aktivnosti namijenjene stvaranju mreža, aktivnosti za interakciju istraživača s društvom te radionice ili konferencije namijenjene istraživačkom osoblju sa istraživačkih ustanova koje sudjeluju u prijedlogu i vanjskim istraživačima.

Putem ITN-a se angažiraju istraživači iz cijelog svijeta. Od istraživača financiranih putem ITN-a obično se očekuje transnacionalna mobilnost (tj. moraju se seliti iz jedne zemlje u drugu) pri preuzimanju dužnosti.

Uspješni prijedlozi financiraju se u trajanju do 4 godine. ITN potpore namijenjene individualnim istraživačima mogu trajati od 3 do 36 mjeseci za istraživače u ranoj fazi karijere, odnosno najdulje 24 mjeseca za iskusne istraživače.

Tko odlučuje o dodjeli potpore?

Prijedlozi za ITN potporu odabiru se javnim natječajem. Odabir se vrši na temelju ocjene izvrsnosti transparentnim i neovisnim pregledom koji vrše kolege stručnjaci (engl. peer review) prema prethodno određenim kriterijima.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Na Portalu za sudionike možete pronaći otvorene natječaje i poslati prijedloge. Popis otvorenih natječaja za Marie Curie akcije i korisne savjete o prijavi možete pročitati i na ovom web-mjestu u odjeljku „Prijava”.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open calls