Sti

Marie Curie Actions fellowships - Grunduddannelsesnetværk (ITN)

© European Union

Det er ikke altid så let at komme i gang med en forskerkarriere. Men unge forskere spiller en vigtig rolle for Europas fremtid. Derfor har vi også en særlig Marie Curie-aktion for unge forskere. Vi ønsker nemlig at gøre flere unge interesseret i en karriere som forsker.

Vores grunduddannelsesnetværk giver spirende forskere mulighed for at videreuddanne sig, indgå i etablerede forskningsgrupper og forbedre deres karrieremuligheder.

Hvem kan søge?

Grunduddannelsesnetværk med flere partnere:
Der skal to til at danse tango, men tre til at netværke.Derfor går mindst tre parter normalt sammen og foreslår et sammenhængende program for et grunduddannelsesnetværk. Deltagere kan være universiteter, forskningscentre eller virksomheder (uanset størrelse).

At bygge bro mellem erhvervslivet og den akademiske verden:
Fra 2012 giver Marie Curie-aktioner ligeledes virksomheder og institutioner mulighed for at udbyde to nye former for ph.d.-uddannelser kaldet "den europæiske ph.d. inden for industri" og "det innovative ph.d.-program". Formålet med dette er ganske enkelt at styrke forbindelsen mellem den akademiske verden og industrien samt at udvikle forskernes karrierer ved at kombinere avanceret videnskab med forretningsinnovation.

Europæisk ph.d.-grad inden for industri (EID):
For så vidt angår EID, er der kun behov for to deltagere: en akademisk deltager og en deltager fra den private sektor. En af betingelserne er dog, at forskeren skal indskrives i et ph.d.-program hos den akademiske deltager. Forskeren skal ligeledes bruge mindst 50 % af sin tid i den private sektor.

Innovative ph.d.-programmer (IDP):
Individuelle forskningsinstitutioner kan af og til også få ITN-støtte. En deltager (universitet eller forskningsinstitution) tilbyder en "innovativ" ph.d.-uddannelse, eksempelvis med en international dimension, i den offentlig-private sektor eller med en tværfaglig dimension. Uddannelsen kan suppleres med deltagelse af tilknyttede partnere (andre universiteter, forskningscentre, private sektorer m.m.)

Hvilke emner kan finansieres?

Alle forskningsområder inden for humaniora eller videnskab kan komme i betragtning til ITN-støtte, hvis de indebærer mobilitet på tværs af grænserne. Der er dog et enkelt område, som ikke kan finansieres, nemlig forskning, som omfattes af Euratomtraktaten (atomforskning).

Hvad dækker finansieringen?

Deltagerne i netværket skal ansætte og beskæftige støtteberettigede forskere eller være vært for dem. De skal tilrettelægge særlige uddannelsesmoduler eller andre skræddersyede tiltag. Ansøgningen skal lægge stor vægt på netværkssamarbejde på tværs af grænserne med det formål at strukturere EU-landenes og de associerede landes kapacitet til at tilbyde unge forskere en grunduddannelse af høj kvalitet.
Det er af afgørende betydning, at private virksomheder indgår i dit netværk. Det vil hjælpe med til at diversificere den traditionelle forskeruddannelse og bidrage til de rekrutterede forskeres beskæftigelsesmuligheder.
Det vil være en fordel, hvis der indgår tværfaglige elementer og nye overordnede fagområder i forslaget.
Uddannelseselementet skal primært udgøres af forskningsarbejde på individuelle, skræddersyede projekter, suppleret af omfattende uddannelsesmoduler i vigtige tværfaglige færdigheder og kompetencer inden for alle områder. Uddannelsesmodulerne kan f.eks. handle om:

  • finansiering og styring af forskningsprojekter og -programmer
  • intellektuelle ejendomsrettigheder
  • udnyttelse af forskningsresultater
  • Iværksætteri
  • etiske aspekter
  • kommunikation og formidling til en bredere kreds.

Det er på ingen måde en udtømmende liste.

ITN-støtte kan gå til:

  • ansættelse af forskere i de første fem år af deres karriere med henblik på en grundlæggende forskeruddannelse – f.eks. ph.d.-studerende eller forskere, der for nylig har opnået en ph.d.-grad
  • netværksaktiviteter, opsøgende arbejde, workshopper og konferencer, som involverer forskerpersonale fra de deltagende forskningsinstitutioner og eksterne forskere.

Der kan rekrutteres forskere til grunduddannelsesnetværkfra hele verden. Forskere, der modtager ITN-støtte, skal normalt flytte til et andet land i forbindelse med ansættelsen,
De udvalgte forslag får støtte i op til fire år. Netværkene kan give støtte til individuelle forskere i3-36 måneder, hvis der er tale om nyuddannede forskere, eller i højst to år i tilfælde af erfarne forskere.

Hvem bestemmer?

Ansøgninger om ITN-stipendier udvælges i åben konkurrence. Evalueringen foretages af uafhængige eksperter på upartisk vis. På grundlag af en række forud fastsatte kriterier udvælges de bedste ansøgninger.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Indkaldelser kan findes, og forslag indsendes via Deltagerportalen. Du kan finde en oversigt over åbne indkaldelser til Marie Curie-aktioner og gode råd under afsnittet "Ansøg nu" på dette websted.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Åbne indkaldelser