Cesta

Marie Curie Actions fellowships - Sítě pro zaučování mladých výzkumných pracovníků (ITN)

© European Union

Začít pracovat ve výzkumu není vždy jednoduché. Mladí výzkumní pracovníci jsou však dnes pro budoucnost Evropy velmi důležití. Pracovníci v Akcích Marie Curie jsou si toho plně vědomi. Proto chceme mladým lidem práci ve výzkumu zatraktivnit.

Sítě pro zaučování mladých výzkumných pracovníků (ITN) nabízejí začínajícím vědeckým pracovníkům příležitost ke zlepšení svých dovedností ve výzkumu, připojení se k zavedeným výzkumným týmům a zlepšení svých pracovních vyhlídek.

Kdo může o grant zažádat?

ITN s více partnery:
K tanci jsou zapotřebí dva, pro vytvoření sítě však nejméně tři.K předložení koherentního programu na vytvoření ITN se proto musí spojit alespoň tři účastníci. Těmi mohou být univerzity, výzkumná střediska nebo podniky (velké i malé).

Sbližování podniků a akademické obce:
V roce 2012 Akce Marie Curie nabízejí podnikům a institucím také možnost navrhnout dva nové formáty programu Ph.D. – „evropské průmyslové doktoráty“ a „inovační doktorské programy“. Zásada je jednoduchá – posilovat vazby mezi akademickou obcí a průmyslem a rozvíjet práci ve výzkumu kombinující vědeckou excelenci s podnikatelskými inovacemi.

Evropské průmyslové doktoráty(EID):
V případě EID jsou zapotřebí pouze dva účastníci: jeden akademický účastník a jeden účastník ze soukromého sektoru. Jednou z podmínek však je, že výzkumný pracovník bude muset být zapsán do doktorského programu akademického účastníka. Výzkumný pracovník bude také trávit nejméně 50 % svého času v soukromém sektoru.

Inovační doktorské programy(IDP):
Podporu na vytvoření ITN mohou občas získat i samostatné výzkumné organizace. Jeden účastník (univerzita nebo výzkumná instituce) nabídne „inovační“ doktorský program, tzn. s mezinárodním rozměrem, rozměrem spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a mezioborovým rozměrem. Tento program je možné doplnit o účast přidružených partnerů (další univerzity, výzkumná střediska, soukromý sektor atd.)

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Prostředky z ITN může získat jakýkoli výzkum v oblasti společenských či přírodních věd za předpokladu, že zde existuje mezinárodní mobilita.Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM (jaderný výzkum).

Jak lze grant využít?

Účastníci vaší sítě zaměstnají vhodné výzkumné pracovníky nebo je budou hostit. Budete poskytovat speciální moduly školení nebo jiné činnosti. Přihláška musí zahrnovat prvek mezinárodní spolupráce, která je zaměřena na strukturování stávajícího, vysoce kvalitního školení v oblasti výzkumu v členských státech EU a přidružených zemích.
Velmi důležitá je také účast soukromých obchodních subjektů ve vaší síti. Přispěje to ke zpestření tradičního prostředí pro školení v oblasti výzkumu a pomůže výzkumným pracovníkům si později najít práci.
Důraz kladený ve vaší přihlášce na mezioborové a nové nadoborové oblasti výzkumu bude výhodou.
Školení by mělo probíhat hlavně prostřednictvím výzkumu v rámci samostatného projektu, který je doprovázen řadou školicích modulů v oblasti nejdůležitějších celkových dovedností. Témata školení mohou zahrnovat:

  • Správa a financování výzkumných projektů a programů
  • Práva duševního vlastnictví
  • Způsoby využívání výsledků výzkumu
  • Podnikání
  • Etická hlediska
  • Komunikace a společenský dosah.

Tento seznam není samozřejmě vyčerpávající.

Prostředky z ITN lze použít na:

  • nábor výzkumných pracovníků, kteří pracují ve výzkumu méně než pět let a které lze zaučovat – například se účastní doktorandského studia (Ph.D. nebo podobný titul) nebo provádějí svůj první výzkum po získání doktorátu
  • budování kontaktů, spolupráci, semináře či konference, kterých se mohou účastnit výzkumní pracovníci ze zúčastněných výzkumných zařízení a externí vědečtí pracovníci.

ITN jsou určeny k náboru výzkumných pracovníků z celého světa. Výzkumní pracovníci, kteří získávají prostředky z ITN, musí běžně na začátku pracovat v cizí zemi.
Úspěšné žádosti získají prostředky až na 4 roky. Pomoc, kterou sítě poskytují jednotlivým výzkumným pracovníkům, může být na dobu od 3 do 36 měsíců pro mladé výzkumné pracovníky nebo maximálně 24 měsíců pro zkušené výzkumné pracovníky.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o ITN se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších žádostí používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

More sugar, less cancer

Meet our fellows

More sugar, less cancer

Project Cyclon, a Marie Curie Initial Training Networks, is working on the development of a sugar-based anti-cancer drug. Milo Malanga is part of that team.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

European Researchers' Night
Find partner organisations
How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ