Sökväg

Internationellt forskarutbyte (IRSES) - Marie Curie Actions

Marie Curie-stöd som främjar enskilda forskares rörlighet har funnits i ett antal år nu. Men det saknades något liknande för forskningsorganisationer, särskilt för utbyten utanför Europa.

Den nya Marie Curie-åtgärden för internationellt forskarutbyte (Irses) råder bot på detta. Den ska hjälpa forskningsorganisationer att upprätta eller fördjupa långsiktigt samarbete med andra organisationer med hjälp av ett samordnat utbytesprogram för personalen.

Vem kan ansöka?

Aktiva forskningsorganisationer (t.ex. universitet och forskningscentrum) kan delta i Irses. Ditt förslag måste omfatta minst två oberoende deltagare från minst två olika EU-länder eller associerade länder PLUS en eller flera organisationer från ett land med vilket EU antingen har ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete eller som omfattas av EU:s grannskapspolitik.

Ta reda på vilka länder som har ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete med EU.

Läs mer om den europeiska grannskapspolitiken Visa översättning av föregående länk .

En av projektdeltagarna från EU-landet eller det associerade landet måste fungera som projektsamordnare.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Förslag från alla vetenskapliga och tekniska forskningsområden av intresse för EU är välkomna. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

För varje medlem av personalen från ett EU-land eller associerat land som vistas i ett stödberättigat tredjeland betalar Irses ut ett månadsbidrag för utlandsvistelsens kostnader (inklusive resekostnader). Personal från vissa tredjeländer kan dessutom få sina kostnader för Europavistelser ersatta. Personalmedlemmar som deltar i utbytet ska under alla omständigheter få sin normala lön under utbytet och förväntas återvända till sin ursprungsorganisation efter utlandsvistelsen.

Utbytesprogram för personalen kan få Irses-bidrag i 24–48 månader. De enskilda personalutbytena får vara i högst ett år.

Vem bestämmer?

IRSES-förslagen bedöms i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar