Navigacijska pot

Mednarodne izmenjave osebja raziskovalnih ustanov (IRSES) - Marie Curie Actions

Podpora mobilnosti posameznih raziskovalcev je že uveljavljena dejavnost programa Marie Curie. Toda podobno podporo potrebujejo tudi raziskovalne organizacije, predvsem za izmenjave z organizacijami zunaj Evrope.

To vrzel je zapolnil nov program za mednarodne izmenjave osebja raziskovalnih ustanov (IRSES). Raziskovalnim organizacijam omogoča vzpostavitev in krepitev dolgotrajnega sodelovanja z drugimi organizacijami in koordinirano izmenjavo osebja.

Kandidati

Za sredstva IRSES lahko zaprosijo organizacije, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom (npr. univerze, raziskovalne ustanove itd.). Pri projektu morata sodelovati vsaj dva neodvisna partnerja iz vsaj dveh različnih držav EU oziroma pridruženih držav ter ena ali več organizacij s sedežem bodisi v državah, s katerimi ima EU sklenjen sporazum o znanstveno-tehnološkem sodelovanjubodisi v državah, ki so zajete z evropsko sosedsko politiko.

Sporazumi o znanstveno-tehnološkem sodelovanju:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Evropska sosedska politika
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Seznam prevodov predhodne povezave 

Eden od partnerjev iz držav EU ali pridruženih držav ima vlogo koordinatorja projekta.

Raziskovalna področja

Predloge projektov sprejemamo za vsa področja znanstvenih in tehnoloških raziskav, ki so v interesu EU. Izvzeta so le področja raziskav iz pogodbe EURATOM.

Namen finančne podpore

Sredstva IRSES so mesečno nadomestilo za stroške mobilnosti (tudi potne stroške) za vse člane osebja iz države EU ali pridružene države med bivanjem v ustrezni tretji državi. Zajeti so lahko tudi stroški bivanja osebja iz nekaterih tretjih držav v Evropi. Člani osebja na izmenjavi še naprej prejemajo plačo iz matične organizacije in se morajo po koncu izmenjave vrniti vanjo.

Programi izmenjave za osebje prejemajo finančno podporo IRSES od dveh do štirih let. Posamezniki lahko na izmenjavi ostanejo največ leto dni.

Izbor

Predloge za projekte IRSES zbiramo z javnim razpisom. Izbirni postopek poteka s pregledno in neodvisno strokovno ocenoodličnosti na podlagi številnih vnaprej določenih meril.

Prijava

Predlogi za projekte se pošljejo po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Razpisi so objavljeni na Uporabniškem portalu , prek katerega se pošiljajo tudi predlogi za projekte. Seznam odprtih razpisov v zvezi z dejavnostmi Marie Curie in koristne informacije boste našli v rubriki „Prijavite se“ na tem spletišču.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Odprti razpisi