Cale de navigare

Programul de schimb internaţional de personal de cercetare (International Research Staff Exchange Scheme - IRSES) - Marie Curie Actions

Acţiunile Marie Curie finanţează, deja, de ceva vreme mobilitatea cercetătorilor. Însă era nevoie de un program similar şi pentru organizaţiile care activează în domeniul cercetării, în special pentru schimburile efectuate în afara Europei.

Această lacună este acoperită de noul Program Marie Curie de schimb internaţional de personal de cercetare (IRSES). Prin intermediul său, organizaţiile sunt ajutate să stabilească sau să consolideze relaţii de cooperare pe termen lung, printr-un program de schimb coordonat pentru personalul lor.

Cine se poate înscrie?

La IRSES pot participa organizaţii active în domeniul cercetării (universităţi, centre de cercetare etc.). Propunerea dumneavoastră trebuie să includă cel puţin doi participanţi independenţi din cel puţin două state membre sau ţări asociate diferite, PLUS una sau mai multe organizaţii din ţări cu care UE a încheiat un acord S&T (acord de cooperare ştiinţifică şi tehnologică) sau din ţări acoperite de politica europeană de vecinătate.

Puteţi găsi lista acordurilor S&T la adresa:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Site-ul dedicat politicii europene de vecinătate poate fi consultat la adresa:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Traducerile linkului anterior 

Unul dintre partenerii provenind din statele membre sau din ţările asociate va juca rolul de coordonator al proiectului.

Ce teme pot beneficia de finanţare?

Propunerile pot veni din toate sectoare cercetării ştiinţifice şi tehnologice de interes pentru UE. Cu o excepţie, însă: nu pot fi finanţate acele arii de cercetare acoperite de Tratatul EURATOM.

Ce se finanţează?

Pentru fiecare angajat al unui stat membru sau al unei ţări asociate care locuieşte într-o ţară terţă eligibilă, IRSES va asigura plata unei alocaţii lunare menite să acopere costurile mobilităţii (inclusiv costurile de călătorie). În unele cazuri, pot fi acoperite şi costurile de şedere în Europa pentru angajaţii provenind din unele ţări terţe. În toate cazurile fără excepţie, angajaţilor detaşaţi trebuie să li se plătească, în continuare, salariul. Aceştia trebuie să se întoarcă în organizaţia de origine după expirarea perioadei de mobilitate.

Un program de schimb de personal poate primi sprijin IRSES pe o perioadă de 24-48 de luni. Durata maximă a schimburilor individuale de personal este de 12 luni.

Cine decide?

Propunerile IRSES sunt selecţionate printr-un concurs deschis. Selecţia se face în urma unor examinări inter pares transparente şi independente, pe baza unor criterii prestabilite de evaluare a nivelului de excelenţă.

Cum vă puteţi înscrie?

Propunerile se vor depune în urma unei cereri de propuneri. Puteţi găsi cererile de propuneri şi puteţi trimite propunerile prin intermediul Portalului pentru participanţi . Puteţi găsi o listă a cererilor deschise de propuneri din cadrul Acţiunilor Marie Curie, precum şi sfaturi utile, la secţiunea „Înscrieţi-vă acum” a acestui site.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

European Researchers' Night
Find partner organisations
How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Cereri deschise