Kruimelpad

International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) - Marie Curie Actions

De Marie Curie-acties betalen alweer enige tijd mee aan de mobiliteit van individuele onderzoekers. Maar er was ook behoefte aan zo'n regeling voor onderzoeksorganisaties, met name voor uitwisselingen met organisaties buiten Europa.

De nieuwe International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) van Marie Curie vult die leemte. De regeling helpt onderzoeksorganisaties om een langdurige samenwerking tot stand te brengen of uit te bouwen met een gecoördineerd uitwisselingsprogramma voor hun personeel.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Organisaties die zelf aan onderzoek doen (bijv. universiteiten, onderzoekscentra enz.) kunnen deelnemen aan IRSES. Bij uw voorstel moeten ten minste twee onafhankelijke deelnemers betrokken zijn in ten minste twee verschillende EU-landen of geassocieerde landen PLUS een of meer organisaties in een land waarmee de EU een W&T-overeenkomst heeft gesloten (een samenwerkingsovereenkomst voor wetenschap en technologie) of in een land dat onder het Europese Nabuurschapsbeleid valt.

De W&T-overeenkomsten vindt u hier:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Informatie over het Europese Nabuurschapsbeleid vindt u op de desbetreffende website:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Bekijk deze link in een andere taal 

Een van de partners in een EU-land of geassocieerd land moet optreden als coördinator van het project.

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

Uw voorstel mag betrekking hebben op elk terrein van wetenschappelijk of technologisch onderzoek dat voor de EU van belang is. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

Voor ieder personeelslid uit de EU of een geassocieerd land dat verblijft in een in aanmerking komend land buiten de EU, betaalt IRSES maandelijks een bedrag ter dekking van mobiliteitskosten (bijvoorbeeld voor vervoer). In uitzonderlijke gevallen kunnen ook de kosten van het verblijf in Europa worden vergoed voor personeel uit bepaalde landen buiten de EU. De uitzendende organisatie moet gedetacheerde werknemers altijd het salaris doorbetalen en na afloop weer een plaats in de eigen organisatie aanbieden.

Programma's voor het uitwisselen van personeel kunnen 24 tot 48 maandenIRSES-steun krijgen. De uitwisseling van individuele personeelsleden mag niet langer dan twaalf maanden duren.

Wie beslist er?

Voorstellen voor IRSES-steun worden geselecteerd in het kader van een openbare competitie. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen