Navigācijas ceļš

Pētniecības personāla starptautiskās apmaiņas programma (IRSES) - Marie Curie Actions

Individuālu zinātnieku mobilitāti nu jau kādu laiku atbalsta ar Marijas Kirī vārdā nosauktajiem pasākumiem. Tomēr līdzīgs atbalsts ir nepieciešams pētniecības organizācijām un īpaši apmaiņai, kas sniedzas ārpus Eiropas.

Marijas Kirī vārdā nosauktā jaunā Pētniecības personāla starptautiskās apmaiņas programma (IRSES) piedāvā šādu atbalstu. Tā palīdz pētniecības organizācijām izveidot vai nostiprināt ilgtermiņa sadarbību ar citām organizācijām, pateicoties saskaņotai šo organizāciju darbinieku apmaiņas programmai.

Kas var pieteikties?

IRSES programmā var iesaistīties organizācijas, kas darbojas zinātnes jomā (piemēram, augstskolas, zinātniskie centri). Jūsu priekšlikumam jāparedz vismaz divi neatkarīgi dalībniekivismaz divās dažādās ES dalībvalstīs vai asociētajās valstīs UN vēl viena vai vairākas organizācijas, kas atrodas kādā no valstīm, ar kuru ES ir vai nu sadarbības nolīgums zinātnes un tehnoloģijas jomā, vai arī attiecības saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku.

ES sadarbības nolīgumi zinātnes un tehnoloģijas jomā uzskaitīti šeit:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Eiropas kaimiņattiecību politikas tīmekļa vietne:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Izvēlieties saites tulkojumu 

Projektu koordinēs viens no dalībvalstu vai asociēto valstu partneriem.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

Gaidām priekšlikumus jebkurā zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības jomā, par kuru ES ir interese. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kurām attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

Katrs darbinieks no ES dalībvalsts vai asociētās valsts, kas uzturas atbilstīgā ārpussavienības valstī, saskaņā ar IRSES programmu ik mēnesi saņems noteiktu summu, kas sedz mobilitātes izmaksas (ieskaitot ceļa izdevumus). Izņēmuma gadījumos var tikt segti ārpussavienības valstu darbinieku izdevumi, kas saistīti ar uzturēšanos Eiropā. Jebkurā gadījumā norīkotie darbinieki turpina saņemt savu algu, un tiek sagaidīts, ka pēc mobilitātes perioda viņi atgriežas savā organizācijā.

IRSES finansiālo atbalstu darbinieku apmaiņas programmas var saņemt 24-48 mēnešus. Individuālu darbinieku apmaiņas pasākumi nevar būt ilgāki par 12 mēnešiem.

Kurš lemj?

IRSES pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi