Naršymo kelias

Tarptautinė mokslo darbuotojų mainų programa (IRSES) - Marie Curie Actions

Pavienių mokslo darbuotojų judumas pagal programą „Marie Curie” remiamas jau ilgą laiką. Panašios iniciatyvos reikėjo ir mokslinių tyrimų organizacijoms, visų pirma atlikti mainus į ne Europos šalis.

Šį poreikį patenkino nauja programos „Marie Curie” Tarptautinė mokslo darbuotojų mainų programa (IRSES). Įgyvendindamos koordinuotą darbuotojų mainų programą mokslinių tyrimų organizacijos gali pradėti arba įtvirtinti ilgalaikį bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis.

Kas gali pretenduoti?

Programoje IRSES gali dalyvauti aktyvia veikiančios mokslinių tyrimų organizacijos (pvz., universitetai, mokslinių tyrimų centrai ir pan.). Pasiūlymą būtinai turi pateikti bent du nepriklausomi pretendentaibent dviejų skirtingų ES valstybių narių arba asocijuotųjų šalių ir viena arba daugiau organizacijų, esančių šalyse, su kuriomis ES yra pasirašiusi bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimą, arba šalyse, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika.

Šalių, su kuriomis ES yra pasirašiusi bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimą, sąrašą rasite adresu:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Europos kaimynystės politikos svetainė:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Pasirinkti šios nuorodos vertimus 

Viena kurios nors valstybės narės arba asocijuotosios šalies jūsų projekto partnerė bus jo koordinatorė.

Kokių temų projektai gali būti finansuojami?

Gali būti teikiami visų ES aktualių mokslinių ir technologinių tyrimų sričių, išskyrus Euratomo sutartimi reglamentuojamas mokslinių tyrimų sritis, pasiūlymai.

Kas finansuojama?

Pagal programą IRSES kiekvienam į reikalavimus atitinkančią trečiąją šalį atvykusiam ES valstybės narės arba asocijuotosios šalies darbuotojui skiriama mėnesinė išmoka kelionės ir kitoms judumo išlaidoms padengti. Gali būti padengiamos ir darbuotojų iš tam tikrų trečiųjų šalių apsigyvenimo Europoje išlaidos. Bet kuriuo atveju komadiruojamiems darbuotojams būtinai turi būti toliau mokamas darbo užmokestis ir jie turėtų grįžti į savo šalies organizaciją pasibaigus darbo kitoje šalyje laikotarpiui.

Darbuotojų mainų programai IRSES parama gali būti teikiama 2–4 metus. Pavienių darbuotojų mainai gali trukti ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Kas priima sprendimą?

Pasiūlymai dėl IRSES atrenkami rengiant viešus konkursus. Atranka vykdoma pagal tam tikrus nustatytus kriterijus atliekant kompetencija grindžiamą skaidrų, nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas