Navigacijski put

Međunarodni program razmjene istraživačkog osoblja – Marie Curie akcije (IRSES)

Marie Curie akcijama već se dulje vrijeme podupire mobilnost individualnih istraživača. No nešto slično nedostajalo je za istraživačke organizacije, osobito u pogledu razmjene izvan Europe.

Novi program Marie Curie pod nazivom „Međunarodni program razmjene istraživačkog osoblja (IRSES)” odgovor je na te potrebe. Njime se istraživačkim organizacijama omogućuje uspostavljanje i jačanje dugoročne suradnje s drugima u okviru koordiniranog programa za razmjenu osoblja.

Tko se može prijaviti?

U IRSES-u mogu sudjelovati aktivne istraživačke organizacije (npr. sveučilišta, istraživački centri i sl.). Prijedlog mora uključivati najmanje dva neovisna sudionika iz najmanje dvije države članice EU-a ili pridružene zemlje PLUS jednu organizaciju ili više njih koja se nalazi u zemlji s kojom je Europska unija sklopila sporazum o suradnji u području znanosti i tehnologije ili u zemlji obuhvaćenoj europskom politikom susjedstva.

Popisu sporazumâ o suradnji u području znanosti i tehnologije koje je Europska unija sklopila možete pristupiti s pomoću sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Web-stranicama europske politike susjedstva možete pristupi s pomoću sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Odaberi prijevod prethodne poveznice 

Projekt treba voditi jedan od partnera iz države članice ili pridružene zemlje.

Koje se teme financiraju?

Dobrodošli su prijedlozi iz svih područja znanstvenog i tehnološkog istraživanja od interesa za EU. No postoji izuzetak: nije moguće financirati istraživačka područja obuhvaćena Ugovorom o Euratomu.

Koji su troškovi pokriveni?

Putem IRSES-a će se svakom članu osoblja iz države članice EU-a odnosno pridružene zemlje koji boravi u odgovarajućoj trećoj zemlji isplaćivati mjesečni dodatak za pokrivanje troškova mobilnosti (uključujući putne troškove). Njime se mogu pokrivati i troškovi boravka u Europskoj uniji za osoblje iz određenih trećih zemalja. Članovima osoblja na razmjeni u svim slučajevima mora se i dalje isplaćivati njihova redovita plaća, a od njih se očekuje da se nakon razdoblja mobilnosti vrate u matičnu organizaciju.

Program razmjene osoblja može primati IRSES potporu u razdoblju od 24 do 48 mjeseci. Razmjene individualnog osoblja mogu trajati najduže 12 mjeseci.

Tko odlučuje o dodjeli potpore?

Prijedlozi za potporu IRSES-om odabiru se javnim natječajem. Odabir se vrši na temelju ocjene izvrsnosti transparentnim i neovisnim pregledom koji vrše kolege stručnjaci (engl. peer review) prema prethodno određenim kriterijima.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Na Portalu za sudionike možete pronaći otvorene natječaje i poslati prijedloge. Popis otvorenih natječaja za Marie Curie akcije i korisne savjete o prijavi možete pročitati i na ovom web-mjestu u odjeljku „Prijava”.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open calls