Navigointipolku

Tutkimusalan kansainvälinen henkilöstövaihto-ohjelma (IRSES) - Marie Curie Actions

Yksittäisten tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen on kuulunut Marie Curie -toimiin jo jonkin aikaa. Sittemmin on huomattu, että myös tutkimusorganisaatiot tarvitsevat tukea etenkin henkilövaihtoon Euroopan ulkopuolisten tahojen kanssa.

Tällaista tukea tarjoaa Marie Curie -toimiin kuuluva kansainvälinen henkilöstövaihto-ohjelma IRSES (International Research Staff Exchange Scheme). Se edistää tutkimusorganisaatioiden pitkäaikaista yhteistyötä tarjoamalla niille mahdollisuuden koordinoituun henkilövaihtoon.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

IRSES-henkilöstövaihto-ohjelmaan voivat osallistua aktiivisesti toimivat tutkimusorganisaatiot (korkeakoulut, tutkimuskeskukset yms.). Hakijoina täytyy olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta organisaatiota eri EU-maista tai assosioituneista maista SEKÄ vähintään yksi muu organisaatio maasta, jonka kanssa EU:lla on tiede- ja teknologiayhteistyösopimus tai joka kuuluu Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin.

Luettelo EU:n tiede- ja teknologiayhteistyösopimuksista:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Euroopan naapuruuspolitiikan sivusto:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Näytä edellisen linkin kieliversiot 

Hankkeen koordinaattoriksi nimetään jokin EU-maassa tai assosioituneessa maassa toimivista osapuolista.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

IRSES-rahoitusta voivat hakea EU:n kannalta merkityksellisten tieteen- ja teknologianalojen organisaatiot. On huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille ei myönnetä rahoitusta.

Mitä rahoitus kattaa?

Hankkeessa mukana oleville EU-maasta tai assosioituneesta maasta tuleville työntekijöille, jotka vierailevat t&k-sopimuksen tai naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvassa maassa, maksetaan kiinteämääräinen kuukausikorvaus. Korvaus on tarkoitettu vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin, esimerkiksi matkakuluihin. Rahoitusta voidaan myöntää myös tietyistä EU:n ulkopuolisista maista tulevan tutkimushenkilöstön vierailukuluihin. Lähetettyjen työntekijöiden palkanmaksua on jatkettava kaikissa tapauksissa, ja heidän on palattava omaan organisaatioonsa vierailujakson jälkeen.

Henkilövaihto-ohjelmat voivat saada IRSES-rahoitusta 2–4 vuoden ajan. Yksittäisen vierailujakson enimmäispituus on yksi vuosi.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

IRSES-rahoitus myönnetään avoimen kilpailun perusteella. Ehdotusten paremmuusjärjestys määritellään avoimessa ja puolueettomassa vertaisarvioinnissa, jossa käytetään ennalta määrättyjä kriteerejä.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella. Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt