Navigatsioonitee

Rahvusvaheline teadustöötajate vahetuse programm (IRSES) - Marie Curie Actions

Juba mõnda aega on Marie Curie meetmete raames toetatud üksikute teadlaste liikuvust. Kuid tekkis vajadus luua midagi sarnast teadusasutuste jaoks, eelkõige väljapoole Euroopat toimuvate vahetuste jaoks.

Marie Curie uus rahvusvaheline teadustöötajate vahetuse programm (IRSES) vastab just sellele nõudlusele. Asjaomase programmi raames aidatakse teadusasutustel koordineeritud töötajate vahetusprogrammi kaudu luua või tugevdada pika-ajalist koostööd teiste asutustega.

Kes võivad taotleda?

Tegutsevad teadusorganisatsioonid (nt ülikoolid, teaduskeskused jne) saavad IRSESes osaleda. Teie projektis peab osalema vähemalt kaks sõltumatut osalejatvähemalt kahest erinevast ELi liikmesriigist või assotsieerunud riigist NING üks või enam organisatsiooni riigist, millega EL on sõlminud teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepinguvõi riigist, mis on hõlmatud Euroopa naabruspoliitikaga.

ELi teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingud on loetletud järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Euroopa naabruspoliitkat käsitlev veebisait on kättesaadav järgmisel aadressil:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Valige lingiga seotud tõlked 

Üks projektis osalevatest liikmesriigi või assotsieerunud riigi partneritest täidab projekti koordinaatori ülesandeid.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Taotlusi oodatakse kõigist ELile huvipakkuvatest teadusuuringute ja tehnoloogia valdkondadest. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

Iga ELi liikmesriigist või assotsieerunud riigist pärit ning tingimustele vastavas kolmandas riigis töötava teadustöötaja kohta makstakse IRSESe raames igakuist toetust, et katta liikuvuskulud (sealhulgas ka reisikulud). Kaetakse ka teatavatest kolmandatest riikidest pärit töötajate kulud Euroopas viibimise ajal. Igal juhul tuleb lähetatud töötajatele nende palga maksmist jätkata ning nad peaksid oma koduorganisatsiooni pärast oma liikuvusperioodi lõppu tagasi pöörduma.

Töötajate vahetuse programm võib saada IRSESe toetust 24–48 kuu jooksul. Üksikute teadustöötajate vahetuse maksimaalne maksimaalne periood on 12 kuud.

Kes otsustab?

IRSESe taotlused valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnagu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed