Sti

International udvekslingsordning for forskningspersonale (IRSES) - Marie Curie Actions

Marie Curie-aktioner har længe givet støtte til individuelle forskeres mobilitet. Men forskningsinstitutioner efterlyste et tilsvarende initiativ, især til udvekslinger uden for Europa.

Marie Curies nye internationale udvekslingsordning for forskningspersonale er svaret. Ordningen hjælper forskningsinstitutioner med at iværksætte eller udbygge et langvarigt samarbejde med andre gennem et koordineret udvekslingsprogram for deres personale.

Hvem kan søge?

Aktive forskningsorganisationer (f.eks. universiteter, forskningscentre osv.) kan deltage i IRSES. I forslaget skal indgå mindst to uafhængige deltagere fra mindst to forskellige EU-lande eller associerede lande PLUS en eller flere organisationer i lande, med hvilke EU har en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde, eller i lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik.

EU's aftaler om videnskabeligt og teknologisk samarbejde:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Den europæiske naboskabspolitik:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Vælg oversættelse af det forrige link 

En af partnerne fra et EU-land eller associeret land skal fungere som projektets koordinator.

Hvilke emner kan finansieres?

Forslag inden for alle videnskabelige og teknologiske forskningsområder af interesse for EU kan komme i betragtning. Der er dog et enkelt område, som ikke kan finansieres, nemlig forskning, som omfattes af Euratomtraktaten.

Hvad dækker finansieringen?

For hver forsker fra et EU-land eller associeret land, der opholder sig i et støtteberettiget tredjeland, betaler IRSES et månedligt beløb, der skal dække mobilitetsomkostningerne (herunder rejseudgifter). Opholdsudgifter, der afholdes af forskere fra visse tredjelande i Europa, kan også dækkes. I alle tilfælde skal de udsendte forskere fortsat have deres løn udbetalt, og de forventes at vende tilbage til deres hjemorganisation efter udlandsopholdet.

Et personaleudvekslingsprogram kan få IRSES-støtte i en periode på 2-4 år. Den enkelte forsker kan højst udveksles i et år.

Hvem bestemmer?

Ansøgninger om IRSES-støtte udvælges i åben konkurrence. Evalueringen foretages af uafhængige eksperter på upartisk vis. På grundlag af en række forud fastsatte kriterier udvælges de bedste ansøgninger.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Indkaldelser kan findes, og forslag indsendes via Deltagerportalen. Du kan finde en oversigt over åbne indkaldelser til Marie Curie-aktioner og gode råd under afsnittet "Ansøg nu" på dette websted.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Åbne indkaldelser