Cesta

Mezinárodní program na výměnu výzkumných pracovníků (IRSES) - Marie Curie Actions

Akce „Marie Curie” už určitou dobu podporují mobilitu jednotlivých výzkumných pracovníků. Něco podobného však chybělo, aby si výzkumné organizace mohly vyměňovat pracovníky i mimo Evropu.

K tomu slouží nový mezinárodní program na výměnu výzkumných pracovníků (IRSES). Ten výzkumným organizacím pomáhá vytvářet nebo posilovat dlouhodobou spolupráci prostřednictvím koordinovaného programu na výměnu zaměstnanců.

Kdo může o grant zažádat?

Programu IRSES se mohou účastnit aktivní výzkumné organizace (např. univerzity, výzkumná střediska apod.). Váš návrh se musí týkat alespoň dvou nezávislých účastníků v nejméně dvou členských státech EU či přidružených zemích PLUS jedné nebo více organizací, které se nacházejí buď v zemích, s kterými EU uzavřela dohodu o vědecko-technické spolupráci,nebo v zemích, jež jsou zahrnuty do evropské politiky sousedství.

Dohody o vědecko-technické spolupráci EU jsou uvedeny na internetových stránkách
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?lg=en&pg=countries

Internetové stránky evropské politiky sousedství:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 

Jeden z partnerů projektu v členském státě EU či přidružené zemi bude vystupovat jako jeho koordinátor.

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Návrhy lze předkládat ze všech oblastí vědeckého a technologického výzkumu, o které má EU zájem. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

IRSES bude každému pracovníkovi z členského státu EU či přidružené země, který bude pobývat v příslušné třetí zemi, vyplácet pevný měsíční přídavek na mobilitu (včetně cestovních výdajů). Rovněž lze uhradit náklady na pobyt pracovníků z některých třetích zemí v Evropě. V každém případě však musí vyslaní pracovníci i nadále pobírat plat a po skončení výměny se musí vrátit do své domovské organizace.

Program na výměnu pracovníků může získat podporu z IRSES na dobu 24–48 měsíců. Maximální doba výměny jednoho pracovníka může být 12 měsíců.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o IRSES se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších projektů používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

Meet our fellows

Researchers funded by Marie Curie Actions to tackle food quality and safety genetically

An international EU-funded partnership is leading the way in food quality and safety. Headed by the University of the West of England (UWE) in the UK, the project, which includes eight institutions from seven countries, studies the genetic aspects of food quality to improve safety standards.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy