Sökväg

Internationella stipendier för karriärutveckling (IOF) - Marie Curie Actions

Europeiska forskare kan lära sig mycket genom att delta i högnivåforskning i andra världsdelar. När de sedan återvänder till Europa tar de med sig sin kunskap och kan använda den här.

IOF-stipendierna ska stimulera europeiska forskare att ge sig ut i världen (och sedan återvända).

Vem kan ansöka?

IOF-stipendier går till forskare från EU-länderna och de associerade länderna. För att kunna söka måste du antingen ha en doktorsexamen eller ha forskat på heltid i minst fyra år efter en examen som ger tillträde till doktorandstudier. Du får gärna ha längre erfarenhet – det minskar inte dina chanser att få ett IOF-stipendium.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla vetenskapliga och tekniska forskningsområden av intresse för EU kommer i fråga för IOF-stipendier. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

IOF-stipendierna ska finansiera avancerad utbildning. De ska bland annat täcka forskarens lön och bidra till forskningskostnaderna. Stipendiet betalas ut i totalt högst tre år. I detta ingår en inledande utlandsvistelse på 1–2 år i ett tredjeland. Men det finns också en obligatorisk återintegreringsfas. Du åtar dig med andra ord att återvända till ett EU-land eller ett associerat land.

Din värdorganisation måste vara ett universitet, forskningscentrum eller företag som har sitt säte och sin verksamhet i ett tredjeland (för utlandsvistelsen) och en annan sådan organisation i ett EU-land eller ett associerat land (för återintegreringsfasen).

Huvudverksamheten ska bestå i ett forskningsprojekt som utvecklats i samråd med den organisation som kommer att stå som din värd när du återvänder till Europa (ursprungsvärdorganisationen). Du bör också utforma en personlig karriärutvecklingsplan tillsammans med din handledare vid ursprungsvärdorganisationen.

IOF-stipendiet ska avsevärt utveckla och bredda din kompetens. Tanken är att du bland annat ska öka din tvärvetenskapliga expertis, din erfarenhet från olika sektorer och dina kompletterande färdigheter.

Stipendiet får omfatta följande:

  • Utbildning genom forskning med hjälp av en handledare i ett individuellt, skräddarsytt projekt
  • Praktisk utbildning för att utveckla din vetenskapliga skicklighet (nya metoder eller instrument m.m.) och andra färdigheter (finansieringsansökningar, patentansökningar, projektledning, samordning, handledning av teknisk personal osv.)
  • Tvärvetenskaplig kunskapsöverföring
  • Samarbetsutveckling
  • Aktiv vetenskaplig och ekonomisk förvaltning av ditt forskningsprojekt
  • Utveckling av din organisationsförmåga genom att du organiserar utbildnings- eller informationsarrangemang

Vem bestämmer?

IOF-förslagen bedöms i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar