Kruimelpad

International Outgoing Fellowships for career development (IOF) - Marie Curie Actions

Europese onderzoekers kunnen veel leren door mee te werken aan onderzoek op hoog niveau elders in de wereld. De kennis die ze in landen buiten de EU opdoen, brengen ze mee terug naar Europa en kunnen ze daar weer gebruiken.

Om Europese onderzoekers aan te moedigen zich wat verder van huis te wagen (en daarna terug te komen) bieden de Marie Curie-acties zogenaamde International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF's).

Komt u hiervoor in aanmerking?

Een IOF is bedoeld voor een onderzoeker uit de EU of een geassocieerd land. U kunt ervoor in aanmerking komen als u gepromoveerd bent of minstens vier jaar fulltime (FTE) onderzoekservaring heeft na het behalen van de titel die toegang geeft tot een promotieonderzoek. Meer ervaring is een pluspunt, het verlaagt de kans op een IOF niet.

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

Een IOF-voorstel kan betrekking hebben op een willekeurig terrein van wetenschappelijk of technologisch onderzoek dat voor de EU van belang is. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

Een IOF dekt de kosten van een voortgezette opleiding, bijvoorbeeld het salaris van een onderzoeker of een bijdrage in de onderzoekskosten. De looptijd bedraagt maximaal 3 jaar. Dat is inclusief de aanvankelijke buitenlandse fase van 1 à 2 jaar in een derde land. Maar er is ook een verplichte terugkeerfase. Met andere woorden, u verplicht zich ertoe om na afloop terug te keren naar de EU of een geassocieerd land.

Uw gastorganisatie moet een universiteit, onderzoekscentrum of bedrijf zijn in een derde land (voor de buitenlandse fase) en in een EU-land of geassocieerd land (voor de terugkeerfase).

Uw activiteiten moeten vooral verband houden met een onderzoeksproject dat u moet voorbereiden in overleg met de organisatie waar u na uw terugkeer terechtkomt. U moet met uw begeleider bij die organisatie ook afspraken maken over een persoonlijk loopbaanplan.

Een IOF moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan uw kennis en vaardigheden. U doet er met name multi- of interdisciplinaire expertise, intersectorale ervaring en aanvullende vaardigheden mee op.

Zo'n fellowship kan bestaan uit:

  • opleiding-door-onderzoek onder begeleiding, in het kader van een individueel, gepersonaliseerd project
  • hands-on opleiding om uw wetenschappelijke vaardigheden te verruimen (nieuwe technieken of instrumenten, etc.) en aanvullende vaardigheden op te doen (bijvoorbeeld voor het opstellen van voorstellen voor financiering, octrooiaanvragen, projectbeheer, werkcoördinatie of toezicht op technische medewerkers)
  • intersectorale of interdisciplinaire kennisoverdracht
  • het opbouwen van samenwerkingsverbanden
  • actief wetenschappelijk en financieel management van uw onderzoeksproject
  • het ontwikkelen van uw organisatorische vaardigheden door het organiseren van opleidingen of voorlichtingsbijeenkomsten.

Wie beslist er?

Voorstellen voor een IOF worden geselecteerd in het kader van een openbare competitie. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen