Navigācijas ceļš

Starptautiskās stipendijas Eiropas zinātniekiem karjeras attīstībai ārvalstīs (IOF) - Marijas Kirī pasākumi

Vai meklējat finansējumu pētniecībai ārvalstīs? Jūs varat pieteikties IOF, starptautiskai stipendijai pieredzējušiem Eiropas zinātniekiem jaunu prasmju un pieredzes iegūšanai, veicot augsta līmeņa pētniecību ārpus Eiropas.

Ārpussavienības valstī gūtās zināšanas vēlāk atgriezīsies un tiks izmantotas Eiropā, turklāt pēc atgriešanās jūs saņemsit papildu finansējumu.

Kas var pieteikties?

IOF domātas zinātniekiem no ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm. Lai pieteiktos, ir vajadzīgs vai nu doktora grāds, vai arī 4 gadu pilnas slodzes pētnieciskam darbam atbilstīga pieredze, kas iegūta pēc tāda diploma saņemšanas, kurš dod tiesības sākt studijas doktorantūrā. Tomēr arī personas ar lielāku pieredzi var pieteikties; tām ir tādas pašas iespējas saņemt IOF.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

IOF pieteikumus ir aicināti iesniegt zinātnieki, kas darbojas visās zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības jomās, par kurām ES ir interese. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kurām attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

Ar IOF finansējamas visaugstākā līmeņa mācības. Tas sedz zinātnieka algu un daļēji sedz ar pētījumu saistītās izmaksas. Finansiālo atbalstu kopumā var piešķirt 3 gadiem. Šajā laikā ietilpst sākotnējie 1-2 gadi kādā ārpussavienības valstī, t.i., izejošā fāze, kam seko obligāta reintegrācijas fāze. Tas nozīmē, ka jums būs jāapņemas atgriezties vienā no ES dalībvalstīm vai asociētajām valstīm.

Jūs uzņemošajai organizācijai jābūt augstskolai, pētniecības centram vai uzņēmumam, kas atrodas kādā ārpussavienības valstī (izejošajā fāzē) un ES vai vienā no ES asociētajām valstīm (atgriešanās fāzē).

Galvenais darbs būs saistīts ar pētniecības projektu, kurš jums ir jāsagatavo sadarbībā ar organizāciju, kura jūs uzņems, kad atgriezīsities Eiropā. Atgriežoties Eiropā, jūs uzņemošajā jorganizācijā jums ir arī jāvienojas ar savu vadītāju par jūsu karjeras attīstības plānu.

Pateicoties IOF, jūsu zināšanām būtiski jāattīstās un jāpaplašinās. Pirmām kārtām šim finansējumam ir jānostiprina jūsu daudznozaru jeb starpnozaru zināšanas, starpnozaru pieredze un papildu prasmes.

Grantus var piešķirt, piemēram, šādiem mērķiem:

  • mācības, veicot pētniecisku darbu, ko virza vadītājs un kura pamatā ir individuāls projekts;
  • praktiskas mācības, lai attīstītu jūsu zinātniskās prasmes (jaunas metodes vai instrumenti u.c.), kā arī papildu prasmes (priekšlikumu sagatavošana, lai saņemtu finansējumu, patentu pieteikumi, projektu vadība, uzdevumu koordinēšana, tehnisko darbinieku vadība u.c.);
  • starpnozaru zināšanu nodošana;
  • partnerību veidošana;
  • jūsu pētniecības projekta aktīva zinātniska un finansiāla vadība;
  • organizatorisko prasmju attīstīšana, rīkojot mācību un zinātības nodošanas pasākumus.

Kurš lemj?

IOF pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi