Navigációs útvonal

Pályafutás-fejlesztéshez nyújtott, kimenő mobilitást támogató ösztöndíj (International Outgoing Fellowships for career development – IOF) - Marie Curie Actions

Az európai kutatók számára kiváló alkalmat jelent tudásuk gyarapítására, ha az EU-n kívül is részt vehetnek magas szintű kutatómunkában. A külföldön szerzett tapasztalatokat azután itthon kamatoztathatják.

A Marie Curie-cselekvések keretében nyújtott, kimenő mobilitás támogatására és pályafutás-fejlesztésre szánt ösztöndíjakkal az Unió arra ösztönzi az európai kutatókat, hogy próbáljanak szerencsét az EU határain túl is, majd tapasztalataikat Európában hasznosítsák.

Ki jelentkezhet?

Pályafutás-fejlesztéshez nyújtott, kimenő mobilitást támogató ösztöndíjra minden olyan kutató jelentkezhet, aki az EU valamelyik tagállamából vagy valamelyik társult országból származik. A pályázónak doktori fokozattal, vagy doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító diplomával és ennek megszerzését követő, legalább négyéves, teljes munkaidőben végzett tevékenységgel egyenértékű kutatói tapasztalattal kell rendelkeznie. A kiválasztás során nem jelent hátrányt, ha a pályázónak a fent említettnél több szakmai tapasztalata van.

Milyen területeket támogat az IOF?

Minden olyan tudományos és technológiai kutatási területet, amely fontos az Európai Unió szempontjából, kivéve az EURATOM-Szerződés hatálya alá tartozó kutatási területeket.

Mire terjed ki a finanszírozás?

Az IOF a magas szintű képzést támogatja. Főként a kutató bérköltségéhez és a kutatáshoz kapcsolódó költségekhez járul hozzá. Pénzügyi támogatás összességében legfeljebb 3 éven keresztül nyújtható. Az ösztöndíjasok 1–2 évet töltenek kutatással az EU határain kívül (kimenő időszak), ezt követi a kötelező reintegrációs időszak. Az ösztöndíj feltétele, hogy a kedvezményezett vállalja: külföldi tartózkodása után visszatér valamelyik EU-tagállamba vagy társult országba.

Az ösztöndíjasnak a kimenő időszak alatt egy harmadik országbeli, a reintegrációs időszak alatt pedig egy uniós tagállambeli vagy társult országbeli fogadószervezetnél kell végeznie munkáját. A fogadószervezetekegyetemek, kutatóközpontok vagy vállalatok lehetnek.

A kutatónak a reintegrálást vállaló fogadószervezettel egyeztetve kutatási projektet kell kidolgoznia, amely tevékenységének alapját képezi majd. Ezenfelül a reintegrálást vállaló fogadószervezet által mellérendelt szupervízor segítségével személyes pályafutás-fejlesztési tervet is össze kell állítania.

Az ösztöndíj jelentősen hozzájárul a kutatók szaktudásának és képességeinek fejlesztéséhez és tapasztalatainak gyarapításához; főként a multi- és interdiszciplináris szaktudás bővítésére, ágazatközi tapasztalatszerzésre és a kutatói munkához kapcsolódó kiegészítő jártasságok elsajátítására nyújt kitűnő lehetőséget.

Az ösztöndíj az alábbi tevékenységekre terjed ki:

  • kutatási tevékenység útján megvalósuló képzés, szupervízor felügyelete mellett, személyre szabott projekt alapján;
  • részvétel olyan gyakorlati képzésen, melynek célja a tudományos képességek fejlesztése (pl. új technikák vagy eszközök stb. alkalmazása) és kiegészítő jártasságok megszerzése (pl. finanszírozás igényléséhez benyújtandó pályázat elkészítése, szabadalomigénylés, projektirányítás, feladatok koordinálása, a műszaki személyzet felügyelete stb.);
  • ágazatok vagy tudományágak közötti szaktudástranszfer elősegítése;
  • együttműködések kiépítése;
  • saját projekt tudományos irányítása és pénzügyi kezelése;
  • képzési vagy ismeretterjesztő rendezvények szervezése szervezési képességek fejlesztése céljából.

Ki dönt?

A pályázatokat nyílt verseny keretében, átlátható, független szakértői értékelés útján bírálják el. A kiválasztás a kiválóság alapján, egy sor előre meghatározott kritérium szerint történik.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatokat a pályázati kiírás megjelenését követően lehet benyújtani. A kiírások a Résztvevői portálon olvashatók, és a pályázatok is ezen keresztül nyújthatók be. Ezen oldal „Jelentkezzen most” pontja alatt találhatók a Marie Curie-fellépések alá tartozó jelenleg aktuális pályázati kiírásai, illetve hasznos tanácsok.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuális pályázati kiírások