Navigointipolku

Apurahat Euroopan ulkopuolelle (IOF) - Marie Curie Actions

Eurooppalaiset tutkijat voivat oppia paljon osallistumalla korkeatasoisiin tutkimushankkeisiin muualla maailmassa. Muualla hankittu kokemus ja tieto hyödyttää myös Eurooppaa.

Marie Curie -toimiin kuuluvilla IOF -apurahoilla (International Outgoing Fellowships for career development) kannustetaan eurooppalaisia tutkijoita hankkimaan kokemusta myös Euroopan ulkopuolelta ja palaamaan sen jälkeen kotimaahansa.

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

IOF-apurahoja voivat hakea EU-maiden ja assosioituneiden maiden tutkijat. Hakijoilla on oltava joko tohtorintutkinto tai vähintään neljän vuoden täysiaikaista tutkimustyötä vastaava työkokemus, joka on hankittu sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet tohtori-opintojen aloittamiseen oikeuttavan tutkinnon. Hakijoilla voi olla enemmänkin kokemusta – se ei heikennä heidän mahdollisuuksiaan apurahan saantiin.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

IOF-apurahaa voivat hakea kaikkien EU:n kannalta merkityksellisten tieteen- ja teknologianalojen tutkijat. On huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille ei myönnetä rahoitusta.

Mitä rahoitus kattaa?

IOF-apurahoilla tuetaan jatkokoulutusta. Tukea saa ennen muuta tutkijan palkkaan ja tutkimuskuluihin. Tukea voi saada enintään 3 vuotta. Tukijaksoon kuuluu ensiksi 1–2 vuotta kestävä ulkomaanjakso EU:n ja assosioituneiden maiden ulkopuolisessa maassa. Sitä seuraa pakollinen paluujakso. Tutkijan on siis sitouduttava palaamaan johonkin EU-maahan tai assosioituneeseen maahan.

Ulkomaanjakson isäntäorganisaation on oltava korkeakoulu, tutkimuskeskus tai yritys. Sen on toimittava ja sijaittava maassa, joka ei kuulu EU:hun eikä ole siihen assosioitunut maa. Paluujakson isäntäorganisaation on puolestaan oltava EU:ssa tai assosioituneessa maassa.

Tärkeimmät toimet perustuvat tutkimushankkeeseen, joka on valmisteltava yhdessä paluujakson eurooppalaisen isäntäorganisaation kanssa. Tässä organisaatiossa olevan työnohjaajan kanssa on myös sovittava henkilökohtaisesta urakehityssuunnitelmasta.

IOF-jakson tavoitteena on kehittää ja laajentaa tutkijan valmiuksia. Tarkoituksena on, että hän saa monitieteistä tai tieteidenvälistä asiantuntemusta, työkokemusta uusilta aloilta ja täydentäviä lisätaitoja.

Apurahakauteen voi sisältyä

  • valvottua, tutkimustyön kautta tapahtuvaa koulutusta omassa yksilöllisessä hankkeessa
  • käytännön koulutusta tieteellisten valmiuksien kehittämiseksi (esim. uudet tekniikat tai välineet) ja lisätaitojen saamiseksi (esim. rahoitusehdotusten valmistelu, patenttihakemukset, projektihallinto, tehtävien koordinointi, teknisen henkilöstön valvonta)
  • monitieteellistä tai tieteenalojen välistä tietojen vaihtoa ja oppimista
  • yhteistyön kehittämistä
  • tutkimushankkeen aktiivista tiede- ja rahoitushallintoa
  • organisatoristen taitojen kehittämistä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia järjestämällä.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

IOF-apurahat myönnetään avoimen kilpailun perusteella. Ehdotusten paremmuusjärjestys määritellään avoimessa ja puolueettomassa vertaisarvioinnissa, jossa käytetään ennalta määrättyjä kriteerejä.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella.
Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt