Navigatsioonitee

Euroopast välja suunatud rahvusvahelised karjääriarendamise stipendiumid (IOF) - Marie Curie Actions

Euroopa teadlased saavad palju õppida, tehes tipptasemel teadustööd mujal maailmas. Kolmandates riikides omandatavaid teadmisi saab tuua tagasi Euroopasse ja neid siin rakendada.

Selleks et julgustada Euroopa teadlasi riskima mujal töötama (ning seejärel tagasi tulema), pakutakse Marie Curie meetmete raames Euroopast välja suunatud rahvusvahelisi karjääriarendamise stipendiume (IOF).

Kes võivad taotleda?

Euroopast välja suunatud rahvusvahelisi stipendiume võivad taotleda teadlased ELi liikmesriikidest või assotsieerunud riikidest. Taotlemise eelduseks on doktorikraadi olemasolu või vähemalt 4-aastane täisajaga teadustöö kogemus pärast doktorikraadiõppele asumiseks õigust andva kraadi omandamist.. Kuigi taotlused rohkem kogemusi omavatelt teadlastelt on teretulnud, ei ole see määravaks teguriks Euroopast välja suunatud rahvusvahelise stipendiumi saamisel.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Euroopast välja suunatud rahvusvahelisi stipendiume võivad taotleda teadlased kõigist ELile huvipakkuvatest teadusuuringute ja tehnoloogia valdkondadest. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

Euroopast välja suunatud rahvusvaheliste stipendiumite kaudu rahastatakse täiendõpet. Eelkõige kaetakse selle abil teadlase palgakulusid ning panustatakse teadustööga seotud kulude katmisse. Rahalist toetust võib anda kokku kuni 3 aasta jooksul. See hõlmab algset 1-2 aastast kolmandas riigis töötamise etappi. Kuid läbida tuleb ka kohustuslik taasintegreerismisetapp. Teisisõnu, peate ELi liikmesriiki või assotsieerunud riiki tagasi pöörduma.

Teie vastuvõtjaorganisatsioon peab olema kolmandas riigis asutatud või seal asuv ülikool, teaduskeskus või ettevõte (kolmandas riigis töötamise etapi ajal). Samuti peab teil olema vastuvõtuorganisatsioon ELis või assotsieerunud riigis tagasipöördumisetapi jaoks.

Peamine tegevus peab põhinema teadustöö projektil, mille te peaksite ette valmistama kooskõlas teid Euroopasse tagasipöördumisel vastuvõtva organisatsiooniga. Samuti peaksite koos teid Euroopasse naasmisel vastuvõtvas organisatsioonis juhendava isikuga koostama oma personaalse karjääritegemiskava.

Euroopast välja suunatud rahvusvaheline stipendium peaks märkimisväärselt arendama ning laiendama teie pädevust. Eelkõige peaks see olema suunatud teie multi- või interdistsiplinaarsete oskuste omandamisele või valdkondadevahelise kogemuste vahetamisele ning täiendavate oskuste omandamisele.

Stipendiumid võivad hõlmata järgmist:

  • koolitus läbi teadustöös osalemise – juhendamise all, individuaalse projekti kaudu
  • praktiline koolitus, et arendada teie teaduslikke oskusi (uued tehnikad või vahendid, jne) ning täiendavaid oskusi (ettepaneku koostamine rahastamise taotlemiseks, patenditaotlused, projektijuhtimine, ülesannete koordineerimine, tehnilise personali järelevalve, jne)
  • valdkondadevaheliste või interdistsiplinaarsete teadmiste ülekandmine
  • koostöö rajamine
  • teie teadustöö projekti aktiivne teaduslik ja finantsjuhtimine
  • organisatoorsete oskuste arendamine koolituste või teabelevi ürituste korraldamise kaudu.

Kes otsustab?

Euroopast välja suunatud rahvusvaheliste stipendiumide saajad valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnagu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed