Διαδρομή πλοήγησης

Διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού για επαγγελματική εξέλιξη (IOF) - Marie Curie Actions

Οι Ευρωπαίοι ερευνητές μπορούν να μάθουν πολλά ασχολούμενοι με έρευνα υψηλού επιπέδου σε άλλα μέρη του κόσμου. Στη συνέχεια μπορούν να μεταφέρουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν σε τρίτες χώρες πίσω στην Ευρώπη και να τις χρησιμοποιήσουν εκεί.

Για να ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους ερευνητές να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό (και στη συνέχεια να επιστρέψουν πίσω), οι δράσεις ”Μαρία Κιουρί” προσφέρουν διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού για επαγγελματική εξέλιξη (IOF).

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι υποτροφίες IOF απευθύνονται σε ερευνητές από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από συνδεδεμένες χώρες. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να διαθέτετε διδακτορικό ή τουλάχιστον τετραετή ισοδύναμη ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης μετά τη λήψη πτυχίου που σας επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Μεγαλύτερη πείρα είναι ευπρόσδεκτη και δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά τις πιθανότητές σας να επιλεγείτε για υποτροφία IOF.

Ποιοι τομείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Οι προτάσεις IOF μπορεί να αφορούν όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, με μία μόνο εξαίρεση: δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικοί τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη Ευρατόμ.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Οι υποτροφίες IOF χρηματοδοτούν την υψηλού επιπέδου κατάρτιση. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν έναν μισθό για τον ερευνητή και μια συνεισφορά στα έξοδα που σχετίζονται με την ίδια την έρευνα. Μπορεί να δοθεί συνολική οικονομική βοήθεια που θα καλύπτει 3 χρόνια το πολύ, για μια φάση εξωτερικού, διάρκειας 1-2 ετών σε τρίτη χώρα, και μια υποχρεωτική φάση επανένταξης ενός έτους. Αναλαμβάνετε δηλαδή την υποχρέωση να επιστρέψετε σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Ο οργανισμός υποδοχής σας θα πρέπει να είναι πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο ή επιχείρηση που έχει ιδρυθεί και είναι εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα (για τη φάση εξωτερικού) και σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα (για τη φάση επανένταξης).

Οι κύριες δραστηριότητες θα εντάσσονται σε ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εκπονήσετε σε συνεργασία με τον οργανισμό υποδοχής σας στην Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να συντάξετε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξέλιξης μαζί με τον επιστήμονα ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψή σας στον οργανισμό επανένταξης.

Η υποτροφία IOF θεωρούμε ότι θα σας βοηθήσει να διευρύνετε τους ορίζοντές σας. Ειδικότερα, θα βελτιώσει τις πολυτομεακές ή διεπιστημονικές γνώσεις σας, τη διατομεακή εμπειρία σας και τις συμπληρωματικές σας δεξιότητες.

Οι υποτροφίες μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Κατάρτιση μέσω έρευνας υπό την επίβλεψη επιστήμονα του οργανισμού υποδοχής, βάσει συγκεκριμένου εξατομικευμένου προγράμματος
  • Πρακτική κατάρτιση για την ανάπτυξη των επιστημονικών σας δεξιοτήτων (νέες τεχνικές ή όργανα, κ.λπ.) και των πρόσθετων δεξιοτήτων σας (σύνταξη προτάσεων προς αναζήτηση χρηματοδότησης, αιτήσεις για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, διαχείριση προγραμμάτων, συντονισμός εργασιών, εποπτεία τεχνικού προσωπικού, κ.λπ.)
  • Διατομεακή ή διεπιστημονική μεταφορά γνώσεων
  • Ανάπτυξη συνεργασιών
  • Επιστημονική και οικονομική διαχείριση του ερευνητικού σας προγράμματος
  • Ανάπτυξη οργανωτικών δεξιοτήτων μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων κατάρτισης και διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Ποιος αποφασίζει;

Οι προτάσεις για το πρόγραμμα IOF επιλέγονται με γενικό διαγωνισμό. Η επιλογή γίνεται με διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, με βάση αξιοκρατικά και εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια.

Πώς θα υποβάλλω αίτηση;

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant portal). Κατάλογο των ανοικτών προκλήσεων Δράσεων Μαρία Κιουρί και χρήσιμες συμβουλές θα βρείτε στην ενότητα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» αυτού του ιστότοπου.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Ανοικτές προσκλήσεις