Sti

Internationale rejsestipendier til karriereudvikling (IOF) - Marie Curie Actions

Europæiske forskere kan lære en masse ved at forske på højt niveau i andre dele af verden. Den viden, de erhverver der, kan de udnytte senere, når de vender hjem til Europa igen.

For at opfordre europæiske forskere til at prøve kræfter i udlandet (og derefter vende hjem) tilbyder Marie Curie-programmet internationale rejsestipendier til karriereudvikling.

Hvem kan søge?

Rejsestipendierne henvender sig til forskere fra EU-lande og associerede lande. For at komme i betragtning skal du enten have en ph.d.-grad eller erfaring svarende til mindst fire års forskning på fuld tid efter din kandidateksamen. Mere erfarne forskere opfordres også til at søge IOF-stipendier.

Hvilke emner kan finansieres?

Alle videnskabelige og teknologiske forskningsområder af interesse for EU kan komme i betragtning til IOF-stipendier. Der er dog et enkelt område, som ikke kan finansieres, nemlig forskning, som omfattes af Euratomtraktaten.

Hvad dækker finansieringen?

Rejsestipendierne finansierer uddannelse på højt niveau. De skal primært dække løn til forskeren og en del af de forskningsrelaterede omkostninger. Der kan højst gives økonomisk støtte i tre år i alt. Dette omfatter et indledende udlandsophold på 1-2 år i et land uden for Europa. Derefter følger en obligatorisk reintegration. Med andre ord forpligter du dig til at vende tilbage til et EU-land eller associeret land.

Din værtsorganisation skal være et universitet, et forskningscenter eller en virksomhed i et tredjeland (under udlandsopholdet) og i et EU-land eller associeret land (i hjemvendelsesfasen).

Hovedaktiviteterne tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, som skal forberedes i samarbejde med den værtsorganisation, du vender tilbage til i Europa. Du bør også udarbejde en personlig karriereudviklingsplan sammen med din vejleder i den værtsorganisation, du vender tilbage til.

Et rejsestipendium bør udvikle og udvide dine kompetencer betydeligt. Det bør især styrke din tværfaglige ekspertise, erfaring fra forskellige sektorer og supplerende kvalifikationer.

Stipendierne kan omfatte:

  • uddannelse-gennem-forskning under vejledning og som led i et individuelt skræddersyet projekt
  • praksisorienteret uddannelse for at udvikle dine videnskabelige færdigheder (nye teknikker eller instrumenter osv.) og dine supplerende kvalifikationer (forberedelse af ansøgning om forskningsmidler, patentansøgninger, projektstyring, opgavekoordinering, vejledning af teknisk personale osv.)
  • overførsel af viden mellem forskellige sektorer eller fagområder
  • opbygning af samarbejde
  • aktiv videnskabelig og økonomisk styring af dit forskningsprojekt
  • udvikling af organisatoriske færdigheder gennem tilrettelæggelse af uddannelses- og formidlingsaktiviteter.

Hvem bestemmer?

Ansøgninger om IOF-stipendier udvælges i åben konkurrence. Evalueringen foretages af uafhængige eksperter på upartisk vis. På grundlag af en række forud fastsatte kriterier udvælges de bedste ansøgninger.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Indkaldelser kan findes, og forslag indsendes via Deltagerportalen. Du kan finde en oversigt over åbne indkaldelser til Marie Curie-aktioner og gode råd under afsnittet "Ansøg nu" på dette websted.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Åbne indkaldelser