Cesta

Mezinárodní postgraduální stipendia pro profesní rozvoj mimo Evropu (IOF) – Akce Marie Curie

Evropští výzkumní pracovníci se mohou hodně naučit tak, že budou provádět kvalitní výzkum v jiných částech světa. Takto získané znalosti pak mohou přivézt zpět do Evropy.

Akce „Marie Curie” proto výzkumným pracovníkům nabízejí Hledáte možnost financování, abyste mohli provádět výzkum v zahraničí? V tom případě zvažte podání žádosti o mezinárodní postgraduální stipendium IOF. Tato mezinárodní postgraduální stipendia jsou cílena přímo na zkušené evropské výzkumné pracovníky. Jejich účelem je pomoci výzkumníkům získat nejen nové dovednosti a odborné znalosti, ale hlavně umožnit jim provádět kvalitní výzkum v zahraničí, resp. mimo Evropu.
Znalosti, které získáte v zemi mimo EU, se tak dostanou zpět a budou využity v Evropě, přičemž po návratu vás čekají další finanční prostředky navíc.pro profesní rozvoj (IOF).

Kdo může o grant zažádat?

IOF jsou určena pro výzkumné pracovníky z členských států EU a přidružených zemí. Abyste mohli o stipendium zažádat, musíte mít buď doktorát, nebo alespoň 4letou řádnou praxi ve výzkumu poté, co jste získali vysokoškolský titul, jenž vám dovoluje zahájit doktorandské studium. I když se praxe vítá, neovlivní vaše šance na získání IOF.

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Žádosti o IOF lze předkládat ze všech oblastí vědeckého a technologického výzkumu, o který má EU zájem. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

IOF lze použít na stáže. Stipendium je vlastně platem výzkumného pracovníka a příspěvkem na náklady spojené s výzkumem. Maximální délka jeho vyplácení je 3 roky. Počáteční fáze se týká 1–2 let v třetí zemi. Poté následuje povinná reintegrační fáze. To znamená, že se musíte zavázat vrátit do členského státu EU či do přidružené země.

Hostitelskou organizací musí být univerzita, výzkumné středisko či podnik ve třetí zemi (pro počáteční fázi) a v EU či přidružené zemi (pro reintegrační fázi).

Ve spolupráci s organizací, která vás bude hostit po vašem návratu do Evropy, musíte připravit výzkumný projekt, o který se bude vaše činnost opírat. Spolu se svým mentorem v hostitelské organizaci v Evropě byste také měli připravit osobní plán profesního rozvoje.

IOF by mělo významným způsobem přispět k rozšíření vašich dovedností. Zejména by mělo rozšířit vaše víceoborové či mezioborové schopnosti, meziodvětvové zkušenosti a další dovednosti.

Stipendium může zahrnovat:

  • Stáž ve formě výzkumu pod dohledem zkušené osoby a v rámci samostatného projektu
  • Praktické školení pro rozvoj vašich vědeckých dovedností (nové metody nebo nástroje apod.) a dalších dovedností (příprava žádosti o grant, přihlášení patentu, řízení projektu, koordinace úkolů, dohled nad technickým personálem apod.)
  • Předávání znalostí mezi odvětvími či obory
  • Navazování spolupráce
  • Aktivní vědecké a finanční řízení vašeho výzkumného projektu
  • Rozvoj organizačních schopností prostřednictvím organizace školení či propagačních akcí.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o IOF se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších projektů používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

Let the children roam free

Meet our fellows

Let the children roam free

A scientist supported by a Marie Curie International Outgoing Fellowship has found new evidence that a specific "asthma gene" is a cause of the respiratory condition in children.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy