Навигационна пътека

Дейности

На тези страници ще откриете практическа информация за всяка от дейностите „Мария Кюри", включително насоки за кандидатстване за финансиране, информация за напредъка на покани за представяне на предложения, оценки и решения за финансиране. Освен това, сайтът предоставя важна информация за бенефициерите на безвъзмездни средства относно това как да управляват проект по линия на „Мария Кюри", както и отговори на често задавани въпроси, новини и информация за предстоящи събития.
Дейностите „Мария Кюри" са предназначени за изследователи от всички възрасти и нива на опит, независимо от тяхната националност. За да решите коя дейност „Мария Кюри" е най-подходяща за вашия конкретен профил и нужди, ви съветваме да се консултирате с Краткото ръководство за „Мария Кюри" Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Имаме две категории изследователи:
Изследовател в началото на своята кариера: с по-малко от 4 години изследователски опит и без докторска степен
Опитен изследовател: който притежава докторска степен или най-малко 4 години изследователски опит

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ
Contact us

Открити покани