Sökväg

Internationella stipendier för forskare från tredjeland (IIF) - Marie Curie Actions

Forskare med spetskompetens från tredjeland är välkomna att arbeta med projekt i Europa, eftersom det hjälper till att utveckla forskningssamarbetet mellan Europa och andra delar av världen – till nytta för alla parter.

De internationella Marie Curie-stipendierna för forskare från tredjeland (IIF) ska underlätta detta utbyte.

Vem kan ansöka?

Forskare som flyttar från ett tredjeland till ett EU-land eller associerat land kan söka IIF-stipendier. För att kunna söka måste du antingen ha en doktorsexamen eller ha forskat på heltid i minst fyra år efter en examen som ger tillträde till doktorandstudier. Detta är minimikraven, men ju mer erfarenhet du har, desto större chans att du får ett stipendium.

Du bör lämna in din IIF-ansökan tillsammans med den organisation eller institution som vill vara din europeiska värd. Värdorganisationer kan vara universitet, forskningscentrum eller företag.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla vetenskapliga och tekniska forskningsområden av intresse för EU kommer i fråga för IIF-stipendier. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

IIF-stipendier går till forskningsprojekt som bidrar till kunskapsöverföring till din värdorganisation och som bygger upp eller fördjupar samarbetet mellan Europa och den övriga världen. Forskningsprojektet ska också bidra till din karriärutveckling. Stipendiet betalas ut under 12–24 månader (räknat i heltid).

Stipendiet ger dig möjlighet att

  • medverka i ett europeiskt forskarlag som saknar din kompetens
  • bygga upp ett samarbete mellan ditt laboratorium eller ditt land och värdorganisationen genom ett forskningsprojekt
  • förvärva ny kunskap i ett europeiskt laboratorium.

Ditt IIF-stipendium kan också täcka en återintegreringsfas på upp till ett år. Under återintegreringsfasen i ditt hemland kan du tillämpa din nyvunna kunskap. För att kunna utnyttja återintegreringsfasen måste du komma från ett av de länder som deltar i det internationella samarbetspartnerskapet. Om du vill ha en återintegreringsfas, måste du nämna detta i din ursprungliga ansökan. Du måste också specificera vilken organisation som kommer att stå som din värd när du återvänder till ditt ursprungsland.

Vem bestämmer?

IIF-förslagen bedöms i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar