Navigacijska pot

Mednarodne podoktorske štipendije – iz sveta v Evropo (IIF) - Marie Curie Actions

Vrhunski raziskovalci iz neevropskih držav so dobrodošli sodelavci pri projektih v Evropi. Takšno sodelovanje krepi povezanost znanstvenikov v Evropi in drugod po svetu in je v splošno korist.

Program Marie Curie želi z mednarodnimi podoktorskimi štipendijami spodbuditi prihod raziskovalcev iz tretjih držav.

Kandidati

Za štipendije IIF lahko zaprosijo raziskovalci, ki prihajajo iz tretjih držav v države EU oziroma pridružene države. Imeti morajo doktorat ali najmanj štiri leta izkušenj z raziskovalnim delom (polni delovni čas) po diplomi, ki omogoča doktorski študij. To je osnovni pogoj. Več izkušenj pomeni več možnosti za pridobitev štipendije.

Kandidati za štipendijo IIF se morajo prijaviti skupaj z organizacijo gostiteljico v Evropi. Organizacije gostiteljice so univerze, raziskovalne ustanove in podjetja.

Raziskovalna področja

Vloge za štpendije IIF sprejemamo za vsa področja znanstvenih in tehnoloških raziskav, ki so v interesu EU. Izvzeta so le področja raziskav iz pogodbe EURATOM.

Namen štipendije

Štipendije IIF so namenjene raziskovalnim projektom, ki omogočajo prenos znanja v organizacijo gostiteljico in krepijo sodelovanje med Evropo in svetom. Raziskovalni projekt omogoča tudi poklicno napredovanje. Finančna podpora traja eno ali dve leti (polni delovni čas).

Štipendija omogoča:

  • sodelovanje raziskovalca v evropski raziskovalni skupini, ki potrebuje njegovo znanje in izkušnje;
  • začetek sodelovanja z raziskovalčevim matičnim laboratorijem oziroma državo (v sklopu raziskovalnega projekta);
  • pridobitev novega znanja v evropskem laboratoriju.

Štipendija IIF lahko zajema tudi enoletno podporo po vrnitvi raziskovalca. Prejema jo v matični državi, kjer uporablja pridobljeno znanje. Finančno podporo za vrnitev lahko izkoristijo samo raziskovalci iz držav partneric v mednarodnem sodelovanju. V takem primeru je treba v vlogi navesti tudi podrobnosti o vrnitvi raziskovalca in organizacijo, v katero se bo vključil po svoji vrnitvi.

Izbor

Predloge za projekte IIF zbiramo z javnim razpisom. Izbirni postopek poteka s pregledno in neodvisno strokovno ocenoodličnosti na podlagi številnih vnaprej določenih meril.

Prijava

Predlogi za projekte se pošljejo po objavi razpisa za zbiranje predlogov. Razpisi so objavljeni na Uporabniškem portalu , prek katerega se pošiljajo tudi predlogi za projekte. Seznam odprtih razpisov v zvezi z dejavnostmi Marie Curie in koristne informacije boste našli v rubriki „Prijavite se“ na tem spletišču.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Odprti razpisi