Kruimelpad

International Incoming Fellowship (IIFs) - Marie Curie Actions

Toponderzoekers uit ontwikkelingslanden zijn welkom om mee te werken aan projecten in Europa. Dit zorgt voor meer samenwerking op onderzoeksgebied tussen Europa en de rest van de wereld, en daar is iedereen bij gebaat.

International Incoming Fellowships (IIF's) zijn Marie Curie-beurzen die deze samenwerking willen aanmoedigen.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Onderzoekers van buiten de EU die in de EU of een geassocieerd land willen gaan werken, komen in aanmerking voor een IIF. U moet wel gepromoveerd zijn of minstens vier jaar (FTE) onderzoekservaring hebben na het behalen van een titel die toegang geeft tot promotieonderzoek. Maar dat is het minimum. Hoe meer ervaring u heeft, hoe groter de kans om voor deze actie geselecteerd te worden.

Een IIF aanvragen kunt u uitsluitend samen met de organisatie in Europa die u kan ontvangen: een universiteit, onderzoekscentrum of bedrijf.

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

U kunt een voorstel voor een IIF indienen voor elk willekeurig terrein van wetenschappelijk of technologisch onderzoek dat voor de EU van belang is. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

Een IIF kan worden verleend voor onderzoeksprojecten die zorgen voor kennisoverdacht naar uw gastorganisatie en die de samenwerking tussen Europa en de rest van de wereld stimuleren. Het onderzoeksproject moet ook bevorderlijk voor uw loopbaan zijn. Er is financiële steun beschikbaar voor een periode van 12-24 maanden (FTE).

Met het geld kunt u:

  • zich aansluiten bij een Europees onderzoeksteam dat behoefte heeft aan uw ervaring
  • met anderen gaan samenwerken aan een onderzoeksproject in uw laboratorium of land
  • nieuwe kennis gaan opdoen in een laboratorium elders in Europa.

U kunt oof een IIF aanvragen voor een reïntegratie- of terugkeerfase van maximaal 1 jaar. Daarmee kunt u de ervaring die u elders heeft opgedaan, in uw land van herkomst toepassen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u afkomstig zijn uit een van de International Cooperation Partner Countries. Als u belangstelling heeft voor zo'n reïntegratiebeurs, dient u dit al bij de eerste aanvraag te vermelden. Vermeld dan ook bij welke organisatie u na uw terugkeer aan de slag kunt.

Wie beslist er?

Voorstellen voor IIF-steun worden geselecteerd in het kader van een openbare competitie. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen