Navigācijas ceļš

Stipendijas ārvalstu zinātniekiem Eiropā (IIF) - Marie Curie Actions

Ārpussavienības valstu visaugstākā līmeņa zinātnieki ir aicināti iesaistīties projektos Eiropā. Viņu iesaistīšanās palīdz veidot sadarbību starp Eiropas un citu pasaules valstu zinātniekiem.

Stipendijas ārvalstu zinātniekiem Eiropā (IIF) ir īpašs Marijas Kirī vārdā nosaukts pasākums, kura mērķis ir veicināt šādu sadarbību.

Kas var pieteikties?

IIF var pieteikt zinātnieki, kuri no kādas ārpussavienības valsts pārceļas uz ES dalībvalsti vai kādu no ES asociētajām valstīm. Lai pieteiktos, ir vajadzīgs vai nu doktora grāds, vai arī 4 gadu pilnslodzes pētnieciska darba pieredze, kas iegūta pēc tāda diploma saņemšanas, kurš dod tiesības sākt studijas doktorantūrā. Tomēr tas ir minimums. Jo lielāka ir pieredze, jo labākas ir izredzes saņemt šo stipendiju.

IIF pieteikums sagatavojams sadarbībā ar organizāciju vai iestādi, kas ir gatava jūs uzņemt. Uzņēmošās organizācijas var būt augstskolas, pētniecības centri vai uzņēmumi.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

IIF finansējumu var saņemt jebkurai zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības jomai, kura interesē ES. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kurām attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

IIF finansējumu piešķir pētniecības projektam, kas nodrošinās zināšanu nodošanu jūs uzņemošajai organizācijai un paplašinās sadarbību starp Eiropu un pārējām pasaules valstīm. Pētniecības projektā ieguldītais darbs būs impulss jūsu karjeras augšupejai. Finansiālo atbalstu sniedz 12-24 mēnešus (pilnas slodzes ekvivalenta vienībās).

Finansējums jums ļaus

  • pievienoties Eiropas zinātnieku kolektīvam, kurā nav neviena ar pieredzi, kas līdzinātos jūsu pieredzei,
  • izveidot sadarbību, pateicoties pētniecības projektam, kas īstenots kopīgi ar jūsu laboratoriju vai jūsu valsti,
  • iegūt jaunas zināšanas Eiropas laboratorijā.

Jūsu IIF var segt arī atgriešanās fāzi, kas nevar būt ilgāka par gadu. Šī stipendijas daļa izmantojama, kad būsit atgriezies savā valsti, lai liktu lietā jauno pieredzi. Lai varētu pretendēt uz atgriešanās fāzes finansējumu, jums ir jābūt no tādas valsts, kas ir viena no starptautiskās sadarbības partnervalstīm. Ja vēlaties pieteikties uz atgriešanās fāzes finansējumu, sīkākas ziņas ir jāiekļauj jau sākotnējā pieteikumā. Jums ir jānorāda arī potenciālā organizācija, kas jūs uzņems pēc atgriešanās jūsu valstī.

Kurš lemj?

IIF pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi