Naršymo kelias

Tarptautinės stipendijos atvykstantiesiems (IIF) - Marie Curie Actions

Aukščiausio lygio trečiųjų šalių mokslo darbuotojai priimami dirbti vykdant projektus Europoje. Tai padeda plėtoti Europos ir kitų pasaulio kraštų bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje ir tai naudinga visiems.

Būtent tai skatinti ir skirtos pagal programą „Marie Curie” teikiamos Tarptautinės stipendijos atvykstantiesiems (IIF).

Kas gali pretenduoti?

Į stipendiją IIF gali pretenduoti mokslo darbuotojai, atvykstantys iš trečiųjų šalių į ES valstybes nares arba asocijuotąsias šalis. Paraiškų teikėjai turi turėti daktaro laipsnį arba mokslinį laipsnį, kuris suteiktų teisę pradėti doktorantūros studijas, ir kurį turėdami įgijo ne mažiau kaip 4 metų darbo visu etatu patirtį mokslinių tyrimų srityje. Tai minimalus reikalavimas. Kuo daugiau patirties turite, tuo didesnės jūsų galimybės gauti šią stipendiją.

Paraišką gauti IIF turite pateikti kartu su organizacija arba institucija, kuri būtų pasirengusi jus priimti Europoje. Priimančiosios organizacijos gali būti universitetai, mokslinių tyrimų centrai arba bendrovės.

Kokių temų projektai gali būti finansuojami?

Stipendija IIF gali būti teikiama visų ES aktualių mokslinių ir technologinių tyrimų sričių, išskyrus Euratomo sutartimi reglamentuojamas mokslinių tyrimų sritis, projektams.

Kas finansuojama?

Stipendija IIF teikiama mokslinių tyrimų projektui, kuriuo bus perduodamos žinios jus priimančiai organizacijai ir kuriuo bus mezgami arba stiprinami Europos ir kitų pasaulio šalių bendradarbiavimo ryšiai. Mokslinių tyrimų projektas jums taip pat padės kilti karjeros laiptais. Finansinė parama teikiama 1–2 metams (skaičiuojama kaip darbas visu etatu).

Gavę stipendiją galite:

  • tapti Europos mokslinių tyrimų grupės, kurioje nėra tokią, kaip jūsų, patirtį turinčių žmonių, nariu;
  • vykdydami mokslinių tyrimų projektą užmegzti bendradarbiavimo ryšius su savo laboratorija arba savo šalimi;
  • įgyti naujų žinių Europos laboratorijose.

IIF gali būti skiriama ir vienerių metų grįžimo etapui. Šios lėšos būtų skirtos grįžus pritaikyti įgytą patirtį savo šalyje. Kad galėtumėte pretenduoti į finansavimą grįžus, turite būti iš tarptautinio bendradarbiavimo šalių partnerių. Jeigu norite gauti ir finansavimą grįžę, būtinai turite tai išsamiai išdėstyti pirmoje paraiškoje. Taip pat turite nurodyti galimą jūsų šalyje priimančią organizaciją, kai grįšite.

Kas priima sprendimą?

Pasiūlymai dėl IIF atrenkami rengiant viešus konkursus. Atranka vykdoma pagal tam tikrus nustatytus kriterijus atliekant kompetencija grindžiamą skaidrų, nepriklausomą to paties lygio mokslo darbuotojų vertinimą.

Paraiškų teikimo tvarka?

Pasiūlymai teikiami paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus. Kvietimus rasite ir pasiūlymus galite teikti per dalyvio portalą. Kvietimų dalyvauti „Marie Curie“ programoje sąrašą ir naudingą informaciją rasite šios svetainės puslapyje „Pateikti paraišką“.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Vieši kvietimai teikti paraiškas