Navigációs útvonal

Nemzetközi ösztöndíjak harmadik országból érkező kutatók számára (International Incoming Fellowships – IIF)

Harmadik országok elsőrangú kutatóit arra ösztönözni, hogy Európában dolgozzanak. A mobilitás e formája minden érintett számára hasznos, mivel hozzájárul a kutatási együttműködés elmélyüléséhez Európa és a világ más részei között.

A Marie Curie-cselekvések keretében a harmadik országokból Európába érkező kutatók számára biztosított, ún. „bejövő ösztöndíjak” (IIF) kifejezetten ezt a mobilitástípust támogatják.

Ki jelentkezhet?

Bármilyen állampolgárságú, harmadik országból érkező kutató pályázhat, aki egy uniós tagállamban vagy társult országban kíván kutatási tevékenységet folytatni. A pályázónak doktori fokozattal, vagy doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító diplomával és ennek megszerzését követő, legalább négyéves, teljes munkaidejű kutatói tapasztalattal kell rendelkeznie. A négy év gyakorlat minimumkövetelmény; minél több tapasztalattal rendelkezik a jelentkező, annál nagyobb esélye van az ösztöndíj elnyerésére.

A pályázati anyagot az európai fogadószervezettel vagy -intézménnyel együttműködésben kell elkészíteni. A fogadószervezetek egyetemek, kutatóközpontok vagy vállalatok lehetnek.

Milyen területek támogathatóak?

Minden olyan tudományos és technológiai kutatási területet, amely fontos az Európai Unió szempontjából, kivéve az EURATOM-Szerződés hatálya alá tartozó kutatási területeket.

Mire terjed ki a finanszírozás?

Az IIF-ösztöndíj olyan kutatási projektekre nyújtható, amelyek a fogadószervezet részére történő tudásátadásra, illetve Európa és a világ többi része közötti együttműködési kapcsolatok kiépítésére és elmélyítésére irányulnak. A kutatási projekteknek karrierfejlesztési lehetőséget is adniuk kell a kutató számára. A pénzügyi támogatás 12–24 hónapra nyújtható (teljes munkaidős foglalkoztatásra vetítve).

Az ösztöndíj keretében a kutató:

  • csatlakozhat egy olyan európai kutatócsoporthoz, amelynek szüksége van a kutató birtokában lévő ismeretekre és tapasztalatokra;
  • kutatási projekt keretében együttműködési kapcsolatot hozhat létre fogadóintézménye és saját laboratóriuma vagy országa között;
  • új ismereteket szerezhet egy európai laboratóriumban.

Az IIF ezenfelül egy legfeljebb egy évig tartó reintegrációs időszakot is finanszírozhat, melynek során a kutató az Európában szerzett tapasztalatokat hasznosíthatja abban az országban, amelyből érkezett. A visszatérés utáni időszakra nyújtott támogatás csak akkor pályázható meg, ha a kutató a nemzetközi együttműködésben partner országok egyikéből származik. Amennyiben a kutató a reintegrációs fázisra is támogatást igényel, az azzal kapcsolatos részleteket az eredeti pályázat anyagához kell csatolnia, és meg kell jelölnie azt a származási országban működő fogadószervezetet, amelynél a reintegrációs fázisban tevékenykedni kíván.

Ki dönt?

A pályázatokat nyílt verseny keretében, átlátható, független szakértői értékelés útján bírálják el. A kiválasztás a kiválóság alapján, egy sor előre meghatározott kritérium szerint történik.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pályázatokat a pályázati kiírás megjelenését követően lehet benyújtani. A kiírások a Résztvevői portálon olvashatók, és a pályázatok is ezen keresztül nyújthatók be. Ezen oldal „Jelentkezzen most” pontja alatt találhatók a Marie Curie-fellépések alá tartozó jelenleg aktuális pályázati kiírásai, illetve hasznos tanácsok.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuális pályázati kiírások