Navigacijski put

Međunarodne stipendije za istraživače koji dolaze u Europu – Marie Curie akcije (IIF)

Vrhunski istraživači iz trećih zemalja pozivaju se u Europu na rad na projektima. Time se potiče istraživačka suradnja između Europe i ostalih dijelova svijeta – na dobrobit svih.

Program međunarodnih stipendija za istraživače koji dolaze u Europu (IIF) je Marie Curie akcija posebno osmišljena za poticanje takve mobilnosti.

Tko se može prijaviti?

Za IIF se mogu se prijaviti istraživači koji se žele preseliti iz treće zemlje u državu članicu EU-a ili pridruženu zemlju. Da biste se mogli prijaviti, morate imati završen doktorski studij ili najmanje 4 godine istraživačkog iskustva stečenog u punom radnom vremenu nakon završenog studija na temelju kojeg ste stekli pravo upisati doktorski studij. No to je samo minimalni zahtjev. Što ste iskusniji, imate više izgleda za dobivanje ove potpore.

Prijavu za IIF trebate podnijeti u suradnji s organizacijom/ustanovom domaćinom u Europskoj uniji. Organizacije domaćini mogu biti sveučilišta, istraživački centri ili poduzeća.

Koje se teme financiraju?

Uvjete za IIF mogu ispunjavati prijedlozi iz svih područja znanstvenog i tehnološkog istraživanja od interesa za EU. No postoji izuzetak: nije moguće financirati istraživačka područja obuhvaćena Ugovorom o Euratomu.

Koji su troškovi pokriveni?

Putem IIF-a se financiraju istraživački projekti kojima se prenosi znanje u organizaciju domaćina i gradi odnosno unapređuje suradnja između Europe i ostatka svijeta. Istraživačkim projektom omogućuje se i napredak u karijeri. Financijska potpora daje se u trajanju od 12 do 24 mjeseca (puno radno vreijeme).

Potporom se omogućuje:

  • pridruživanje europskom istraživačkom timu kojem nedostaje Vaše iskustvo
  • uspostava suradnje s Vašim laboratorijem ili Vašom zemljom s pomoću zajedničkog istraživačkog projekta
  • stjecanje novog znanja u europskom laboratoriju.

IIF može pokrivati i fazu reintegracije u trajanju od godinu dana. Ta se faza provodi u matičnoj zemlji u cilju primjene novostečenog iskustva. Pravo na fazu integracije imaju istraživači iz zemalja partnera u međunarodnoj suradnji. Ako se želite prijaviti za fazu reintegracije, u originalnoj prijavi morate navesti pojedinosti o toj fazi. Osim toga, morate navesti i moguću organizaciju domaćina u matičnoj zemlji u kojoj namjeravate gostovati tijekom faze reintegracije.

Tko odlučuje o dodjeli potpore?

Prijedlozi za potporu IIF-om odabiru se javnim natječajem. Odabir se vrši na temelju ocjene izvrsnosti transparentnim i neovisnim pregledom koji vrše kolege stručnjaci (engl. peer review) prema prethodno određenim kriterijima.

Način prijave

Prijedlozi se šalju kao odgovor na poziv na podnošenje prijedloga. Na Portalu za sudionike možete pronaći otvorene natječaje i poslati prijedloge. Popis otvorenih natječaja za Marie Curie akcije i korisne savjete o prijavi možete pročitati i na ovom web-mjestu u odjeljku „Prijava”.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ