Navigointipolku

Ulkomaisten tutkijoiden apurahat (IIF)

Euroopan ulkopuolisista maista otetaan mielellään huippututkijoita eurooppalaisiin hankkeisiin. Tutkimusyhteistyö Euroopan ja muun maailman välillä hyödyttää kaikkia.

Tällaista toimintaa tuetaan Marie Curie -toimiin kuuluvilla ulkomaisten tutkijoiden apurahoilla (IIF, International Incoming Fellowships).

Ketkä voivat hakea rahoitusta?

IIF-apurahoja voivat saada EU:n ulkopuolisten maiden tutkijat, jotka tulevat johonkin EU-maahan tai assosioituneeseen maahan. Heillä on oltava joko tohtorintutkinto tai vähintään neljän vuoden työkokemus täysiaikaisesta tutkimustyöstä, joka on hankittu sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet tohtoriopintojen aloittamiseen oikeuttavan tutkinnon. Nämä ovat vähimmäisvaatimukset, mutta mitä enemmän kokemusta hakijalla on, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on saada apuraha.

IIF-apurahahakemus on tehtävä yhdessä sen organisaation tai laitoksen kanssa, joka isännöi tutkijan vierailua Euroopassa. Isäntäorganisaatiot voivat olla korkeakouluja, tutkimuskeskuksia tai yrityksiä.

Mille aloille rahoitusta voi hakea?

IIF-rahoitusta voivat hakea kaikkien EU:n kannalta merkityksellisten tieteen- ja teknologianalojen tutkijat. On huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen kattamille tieteenaloille ei myönnetä rahoitusta.

Mitä rahoitus kattaa?

IIF-rahoitusta voi saada tutkimushankkeelle, jossa siirretään tietoa isäntäorganisaatioon ja kehitetään yhteistyötä Euroopan ja muun maailman välillä. Tutkimushanke tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden myös edistää uraansa. Rahoitustukea voi saada 1–2 vuodeksi (laskettuna kokoaikatyön mukaan).

IIF-rahoituksen turvin

  • tutkija voi liittyä eurooppalaiseen tutkimusryhmään ja tuoda sinne kokemusta, jota ryhmässä ei muuten ole
  • tutkimushankkeessa voidaan aloittaa yhteistyö maiden tai tutkimuslaitosten välillä
  • tutkija voi hankkia uutta tietoa ja osaamista eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa.

IIF-rahoitusta voi saada enintään vuoden ajaksi myös paluuvaiheeseen, jolloin tutkija on palannut omaan kotimaahansa ja soveltaa uusia kokemuksiaan siellä. Paluuvaiheen rahoitustarve on esitettävä jo alkuperäisessä rahoitushakemuksessa. Siinä on myös ilmoitettava, mikä on paluuvaiheen isäntäorganisaatio tutkijan kotimaassa.

Miten rahoituksen saajat valitaan?

IIF-rahoitus myönnetään avoimen kilpailun perusteella. Ehdotusten paremmuusjärjestys määritellään avoimessa ja puolueettomassa vertaisarvioinnissa, jossa käytetään ennalta määrättyjä kriteerejä.

Kuinka hakemus tehdään?

Ehdotukset tehdään ehdotuspyynnön perusteella.
Ehdotuspyynnöt ovat tällä sivustolla ja ehdotukset jätetään sinne: Participant portal. Avoimet Marie Curie –ehdotuspyynnöt ja muuta hyödyllistä tietoa on sivuston kohdassa “Hae nyt”.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avoimet ehdotuspyynnöt