Navigatsioonitee

Euroopasse suunatud rahvusvahelised stipendiumid (IIF)

Kolmandate riikide tipptasemel teadlased on teretulnud töötama Euroopa projektides. See aitab edendada teadusalast koostööd Euroopa ja muude maailma riikide vahel – meie kõigi hüvanguks.

Euroopasse suunatud rahvusvahelised stipendiumid (IIF) on konkreetselt selleks otstarbeks väljatöötatud Marie Curie meede.

Kes võivad taotleda?

Euroopasse suunatud rahvusvahelist stipendiumi võivad taotleda kolmandatest riikidest ELi liikmesriikidesse või assotseerunud riikidesse elama asuvad teadlased. Taotlemise eelduseks on doktorikraadi olemasolu või vähemalt 4-aastane täisajaga teadustöö kogemus pärast doktorikraadiõppele asumiseks õigust andva kraadi omandamist.. Kuid need on miinimumnõuded. Mida rohkem kogemusi teil on, seda paremad on teie võimalused asjaomane stipendium saada.

TeieEuroopasse suunatud rahvusvahelise stipendiumi taotlus tuleks koostada koostöös teie tulevase vastuvõtjaorganisatsiooniga Euroopas. Vastuvõtjaorganisatsioonideks võivad olla ülikoolid, teaduskeskused või ettevõtted.

Milliseid valdkondi rahastatakse?

Kõik ELile huvipakkuvad teadusuuringute ja tehnoloogia valdkonnad võivad saada toetust Euroopasse suunatud rahvusvaheliste stipendiumide programmi raames. On ainult üks erand: EURATOMi lepinguga hõlmatud teadustöö valdkonnad ei kuulu rahastamisele kõnealuse stipendiumprogrammi raames.

Millist tegevust rahastatakse?

Euroopasse suunatud rahvusvaheliste stipendiumide programmi raames rahastatakse projekte, mille kaudu kantakse üle teadmisi teid vastuvõtvasse organisatsiooni ja rajatakse või tõhustatakse koostööd Euroopa ja muu maailma vahel. Samuti peaks teadusprojekt võimaldama teil edendada oma karjääri. Rahalist toetust antakse 12–24 kuu jooksul (täistööajale taandatuna).

Toetus võimaldab teil:

  • ühineda Euroopa teadusrühmaga , kellel puuduvad teie kogemused;
  • rajada koostöö teie labori või riigiga läbiviidava teadusprojekti kaudu;
  • saada uusi teadmisi Euroopa laboris.

Asjaomase stipendiumprogrammi raames võib samuti rahastada teie tagasipöördumisetappi kuni ühe aasta jooksul. Seda toetuse osa saada kasutada oma päritoluriigis, rakendades mujal omandatud kogemusi. Selleks et saada toetust tagasipöördumisetapiks, peate te pärinema ühest rahvusvahelise koostöö partnerriigist. Kui soovite toetust ka tagasipöördumisetapiks, peate selle märkima ka oma algsesse taotlusse. Samuti peate te taotlusse märkima oma võimaliku vastuvõtjaorganisatsiooni teie päritoluriigis.

Kes otsustab?

Euroopasse suunatud rahvusvahelise stipendiumi saajad valitakse välja avalikul konkursil. Valik tehakse läbipaistva, sõltumatu eksperdihinnagu alusel, mis põhineb eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumide täitmisel.

Kuidas taotleda?

Taotlused esitatakse pärast konkursikutse avaldamist. Konkursikutsed avaldatakse ja taotlusi saab esitada osaleja portaali kaudu. Avatud Marie Curie konkursikutsete loetelu ja kasulikku teavet meetmete kohta leiate selle veebisaidi osas „Taotlege kohe”.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Avatud konkursikutsed