Διαδρομή πλοήγησης

Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού (IIF)

Ερευνητές υψηλού επιπέδου από τρίτες χώρες είναι ευπρόσδεκτοι να εργαστούν στο πλαίσιο προγραμμάτων στην Ευρώπη. Έτσι αναπτύσσεται η συνεργασία ερευνητών μεταξύ της Ευρώπης και άλλων περιοχών του κόσμου, προς όφελος όλων.

Οι διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού (IIF) εντάσσονται στις δράσεις “Μαρία Κιουρί” και αποσκοπούν ειδικότερα στην ενθάρρυνση τέτοιων μετακινήσεων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Ερευνητές που μετακινούνται από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή συνδεδεμένες χώρες είναι επιλέξιμοι για υποτροφίες IIF. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να διαθέτετε διδακτορικό ή τουλάχιστον τετραετή ισοδύναμη ερευνητική πείρα πλήρους απασχόλησης μετά τη λήψη πτυχίου που σας επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Αυτό όμως είναι το ελάχιστο προαπαιτούμενο. Όσο μεγαλύτερη πείρα διαθέτετε, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να επιλεγείτε γι' αυτήν τη δράση.

Η αίτησή σας για IIF θα πρέπει να γίνει μέσω του οργανισμού ή του ιδρύματος που θα σας δεχτεί στην Ευρώπη. Οι οργανισμοί ή τα ιδρύματα υποδοχής μπορεί να είναι πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή εταιρείες.

Ποιοι τομείς μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Οι IIF καλύπτουν όλους τους τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, με μία μόνο εξαίρεση: δεν χρηματοδοτούνται ερευνητικοί τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη Ευρατόμ.

Τι καλύπτει η χρηματοδότηση;

Οι χρηματοδοτήσεις IIF παρέχονται για ερευνητικά προγράμματα που θα εξασφαλίσουν μεταφορά γνώσεων στον οργανισμό υποδοχής και θα δημιουργήσουν ή θα ενισχύσουν συνεργασίες μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Παρέχεται οικονομική ενίσχυση για διάστημα 12-24 μηνών (που ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση).

Με τη χρηματοδότηση θα μπορέσετε:

  • να γίνετε μέλος ευρωπαϊκής ερευνητικής ομάδας που δεν έχει τη δική σας πείρα
  • να αναπτύξετε συνεργασία με το εργαστήριο ή τη χώρα σας μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος
  • να αποκτήσετε νέες γνώσεις σε ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο.

Η υποτροφία σας IIF μπορεί επίσης να καλύπτει την επάνοδό σας για διάστημα ενός έτους στη χώρα σας όπου θα εφαρμόσετε όσα μάθατε. Για να δικαιούστε οικονομική βοήθεια για την επάνοδό σας στη χώρα σας, πρέπει να προέρχεστε από χώρα που υπάγεται στις Χώρες Εταίρους της Διεθνούς Συνεργασίας. Αν επιθυμείτε να λάβετε τέτοια βοήθεια, πρέπει να το δηλώσετε στην αρχική σας αίτηση. Πρέπει επίσης να προσδιορίσετε τον ενδεχόμενο οργανισμό υποδοχής κατά την επάνοδό σας στην χώρα καταγωγής σας.

Ποιος αποφασίζει;

Οι προτάσεις για το πρόγραμμα IIF επιλέγονται με γενικό διαγωνισμό. Η επιλογή γίνεται με διαφανή, ανεξάρτητη αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες, με βάση αξιοκρατικά και εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια.

Πώς θα υποβάλλω αίτηση;

Οι προτάσεις υποβάλλονται μετά από πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προσκλήσεις δημοσιεύονται και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant portal). Κατάλογο των ανοικτών προκλήσεων Δράσεων Μαρία Κιουρί και χρήσιμες συμβουλές θα βρείτε στην ενότητα «Υποβάλετε αίτηση τώρα» αυτού του ιστότοπου.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Ανοικτές προσκλήσεις