Sti

Internationale modtagelsesstipendier (IIF)

Topforskere fra andre lande er velkomne til at arbejde på projekter i Europa. Det er med til at styrke forskningssamarbejdet mellem Europa og andre dele af verden - til alles fordel.

Internationale modtagelsesstipendier er en særlig Marie Curie-aktion, som skal tiltrække disse forskere.

Hvem kan søge?

Forskere, der flytter fra et tredjeland til et EU-land eller associeret land, kan komme i betragtning til et IIF-stipendium. For at komme i betragtning skal du enten have en ph.d.-grad eller erfaring svarende til mindst fire års forskning på fuld tid efter din kandidateksamen. Det er mindstekravet. Jo mere erfaring du har, jo bedre chancer vil du have for at få tildelt et af disse stipendier.

En ansøgning om et internationalt modtagelsesstipendium skal udformes i samarbejde med din værtsorganisation eller -institution i Europa. Værtsorganisationer kan være universiteter, forskningscentre eller virksomheder.

Hvilke emner kan finansieres?

Alle videnskabelige og teknologiske forskningsområder af interesse for EU kan komme i betragtning til IIF-stipendier. Der er dog et enkelt område, som ikke kan finansieres, nemlig forskning, som omfattes af Euratomtraktaten.

Hvad dækker finansieringen?

IIF-stipendier skal finansiere forskningsprojekter, som overfører viden til værtsorganisationen og opbygger eller styrker et samarbejde mellem Europa og resten af verden. Forskningsprojektet bør også give dig mulighed for at fremme din karriere. Der gives økonomisk støtte i 1-2 år (svarende til fuld tid).

Stipendierne giver dig mulighed for:

  • at indgå i en europæisk forskningsgruppe, som du kan tilføre erfaring
  • at etablere et samarbejde med dit laboratorium eller dit land gennem et forskningsprojekt
  • at tilegne dig ny viden i et europæisk laboratorium.

Stipendiet kan også omfatte en hjemvendelsesfase på et år. I den periode skal du anvende din nye erfaring i dit hjemland. For at få støtte til hjemvendelsesfasen skal dit land være en af EU's internationale samarbejdspartnere. Hvis du ønsker, at stipendiet skal dække din hjemvendelsesfase, skal du skrive det i din ansøgning. Du skal også angive den potentielle værtsorganisation i dit hjemland, som du regner med at vende tilbage til.

Hvem bestemmer?

Ansøgninger om et IIF-stipendium udvælges i åben konkurrence. Evalueringen foretages af uafhængige eksperter på upartisk vis. På grundlag af en række forud fastsatte kriterier udvælges de bedste ansøgninger.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen indgives ved at svare på en indkaldelse af forslag. Indkaldelser kan findes, og forslag indsendes via Deltagerportalen. Du kan finde en oversigt over åbne indkaldelser til Marie Curie-aktioner og gode råd under afsnittet "Ansøg nu" på dette websted.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Åbne indkaldelser