Cesta

Mezinárodní stipendia pro výzkumné pracovníky z třetích zemí (IIF)

Špičkoví výzkumní pracovníci z třetích zemích mohou pracovat na projektech v Evropě. To napomáhá rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu mezi Evropou a dalšími částmi světa ku prospěchu všech zúčastněných.

Mezinárodní stipendia pro výzkumné pracovníky z třetích zemí (IIF) jsou akcí „Marie Curie”, která má takové výměny podporovat.

Kdo může o grant zažádat?

IIF mohou využít výzkumní pracovníci, kteří se stěhují z třetích zemí do členského státu EU či přidružené země. Abyste mohli o stipendium zažádat, musíte mít buď doktorát, nebo alespoň 4letou řádnou praxi ve výzkumu poté, co jste získali vysokoškolský titul, jenž vám dovoluje zahájit doktorandské studium. To je minimum. Čím delší je vaše praxe, tím větší máte šanci, že stipendium získáte.

Vaše žádost o IIF by měla být podána prostřednictvím organizace či instituce, která vás bude v Evropě hostit. Může se jednat o univerzitu, výzkumné středisko nebo podnik.

Jaký druh výzkumu má nárok získat grant?

Na financování z IIF mají nárok všechny oblasti vědeckého a technologického výzkumu, o které má EU zájem. Jedinou výjimkou je výzkum, který spadá pod smlouvu EURATOM.

Jak lze grant využít?

Finanční prostředky z IIF získá výzkumný projekt, který napomůže k předávání znalostí do vaší hostitelské organizace a k budování nebo rozšiřování spolupráce mezi Evropou a zbytkem světa. Výzkumný projekt vám také pomůže v kariéře. Finanční podpora se poskytuje na dobu 12–24 měsíců (plný úvazek).

Díky stipendiu můžete:

  • připojit se k evropskému výzkumnému týmu, který nemá vaše zkušenosti
  • zahájit spolupráci prostřednictvím výzkumného projektu se svou laboratoří nebo zemí
  • získat nové znalosti v evropské laboratoři.

Ze stipendia můžete rovněž uhradit svůj návrat až na dobu jednoho roku. Tím také můžete prakticky využít získané zkušenosti ve své domovské zemi. Abyste mohli získat finanční prostředky na návrat, musíte pocházet z jedné z partnerských zemích podílejících se na mezinárodní spolupráci. Pokud máte o tyto prostředky zájem, musíte o ně zažádat ve své přihlášce. Musíte rovněž uvést potenciální hostitelskou organizaci ve své zemi.

Kdo o přidělení grantu rozhoduje?

Žádosti o IIF se vybírají v otevřeném výběrovém řízení. Výběr probíhá prostřednictvím transparentního, nezávislého posudku, který k výběru nejlepších projektů používá řadu předem stanovených kritérií.

Jak lze podat žádost?

Návrhy se předkládají v reakci na výzvu k předkládání návrhů. Výzvy najdete na portálu pro účastníky (Participant portal), prostřednictvím něhož je také možné podávat návrhy. Seznam otevřených výzev Akcí Marie Curie a užitečné rady najdete na těchto stránkách v části „Zažádat nyní“.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Otevřené výzvy