Навигационна пътека

Международни стипендии за пребиваване на изследователи от трети страни в ЕС (IIF)

Водещи изследователи от трети страни са добре дошли да работят по проекти в Европа. Това помага за развитието на сътрудничество в областта на научните изследвания между Европа и останалата част от света - нещо, което е от полза за всички.

Международните стипендии за пребиваване на изследователи от трети страни в ЕС (IIF) представляват дейност „Мария Кюри”, специално предназначена да стимулира участието на тези изследователи в проекти в Европа.

Кой може да кандидатства?

За IIF могат да кандидатстват изследователи, преместващи се от трети страни в страна от ЕС или асоциирана страна. За да кандидатствате, вие трябва да имате докторска степен или най-малко четиригодишен опит като изследовател на пълно работно време, след като сте придобили степен, позволяваща започването на докторантура. Това обаче е минимумът. Колкото по-голям опит имате, толкова по-големи са шансовете кандидатурата ви по тази дейност да бъде одобрена.

Вашата кандидатура по IIF трябва да бъде подадена съвместно с организацията или институцията, която желае да бъде ваш домакин в Европа. Домакини могат да са университети, научноизследователски центрове или компании.

Кои теми се финансират?

Финансиране по IIF се предоставя във всички научни и технологични изследователски области от интерес за ЕС. Съществува обаче едно изключение – не се предоставя финансиране в научноизследователски области, обхванати от Договора за Евратом.

Какво покрива финансирането?

Финансиране по IIF се предоставя за научноизследователски проекти, които ще доведат до трансфер на знания във вашата организация домакин, и за изграждане или подобряване на сътрудничеството между Европа и останалия свят. Научноизследователският проект също така трябва да ви позволи да напреднете във вашата кариера. Финансовата подкрепа се предоставя за период от 12 до 24 месеца (приравнен към пълен работен ден).

Финансирането ви позволява:

  • да се присъедините към европейски изследователски екип, в който липсва изследовател с вашия опит;
  • да установите сътрудничество чрез научноизследователски проект, в който участва вашата лаборатория или вашата страна;
  • да придобиете нови знания в европейска лаборатория.

Вашата стипендия може да покрие и едногодишен период на завръщане. Той трябва да бъде прекаран във вашата страна на произход, прилагайки опита, който сте придобили. За да можете да получавате стипендия за подобен период, трябва да сте от страна партньор в международно сътрудничество. Ако искате вашият период на завръщане да бъде финансиран, трябва да посочите това във вашата първоначална кандидатура. Трябва също така да посочите евентуалната организация домакин във вашата страна на произход.

Кой решава?

Предложенията по IIF се подбират чрез открит конкурс. Подборът се осъществява чрез прозрачна и независима партньорска оценка, основана на най-добрите практики и набор от предварително определени критерии.

Как да кандидатстваме?

Предложенията се изпращат в отговор на покана за представяне на предложения. Поканите могат да бъдат намерени, а предложенията да бъдат подадени чрез Портала на участниците. Списък на актуални покани за дейности „Мария Кюри“ и полезни съвети можете да намерите в раздела „Кандидатствайте сега“ на този уебсайт.

Xu Dong

Meet our fellows

Xu Dong

"I believe my research experience through this MCA grant will build up a solid foundation for my life-long research career."Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Открити покани