Sökväg

Europeiska stipendier för karriärutveckling (IEF)

© European Union

I olika faser av karriären kan det vara bra för erfarna forskare att få möjlighet att utveckla sin forskarkompetens eller arbeta i andra sektorer. Forskare som vidgar sina vyer breddar samtidigt Europas kunskapsbas. Det i sin tur bidrar till att öka ekonomins konkurrenskraft och skapar fler och bättre jobb.

Det är här som IEF-stipendierna vill hjälpa till. De ska göra det lättare för erfarna forskare att prova på något nytt.

Vem kan ansöka?

IEF-stipendier går till forskare som är baserade i ett EU-land eller ett associerat land. Du måste antingen ha en doktorsexamen eller ha forskat på heltid i minst fyra år efter en examen som ger tillträde till doktorandstudier. Normalt måste du genomföra ditt projekt hos en värdorganisation i ett annat EU-land eller associerat land än ditt eget. Särskild hänsyn tas till forskare som återvänder till forskarkarriären efter ett avbrott.

Vilka ämnen kommer i fråga?

Alla vetenskapliga och tekniska forskningsområden kommer i fråga för IEF-stipendier. Enda undantaget är Euratomfördragets forskningsområden.

Vad finansieras?

IEF-stipendier delas ut för avancerad fortbildning, bland annat för förvärv av nya eller kompletterande färdigheter och för internationella utbyten. Utbildningen måste bygga på en personlig karriärutvecklingsplan som du har enats om med din handledare vid värdorganisationen. Stipendiet betalas ut under 12–24 månader (räknat i heltid) för individuella projekt som erfarna forskare från ett EU-land eller ett associerat land föreslår tillsammans med en värdorganisation i ett EU-land eller ett associerat land.

Utbildningen kan omfatta följande:

  • Utbildning genom forskning med hjälp av en handledare i ett individuellt, skräddarsytt projekt
  • Praktisk utbildning för att utveckla din vetenskapliga skicklighet (nya metoder eller instrument m.m.) och andra färdigheter (finansieringsansökningar, patentansökningar, projektledning, samordning, handledning av teknisk personal osv.)
  • Tvärvetenskaplig kunskapsöverföring
  • Samarbetsutveckling
  • Aktiv vetenskaplig och ekonomisk förvaltning av ditt forskningsprojekt
  • Utveckling av din organisationsförmåga genom att du organiserar utbildnings- eller informationsarrangemang

Vem bestämmer?

IEF-förslagen bedöms i ett öppet ansökningsförfarande. Urvalet sker genom en öppen och oberoende expertutvärdering på grundval av kompetens och med hjälp av en rad förutbestämda kriterier.

Hur ansöker man?

Genom att svara på en inbjudan att lämna förslag. Inbjudan till ansökan och inlämnande av förslag kan hittas på Deltagandeportalen. Ansökningsomgångarna hittar du under "Apply now" på Marie Curie-åtgärdernas webbplats, där du även kan läsa mer om själva åtgärderna.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Öppna ansökningar