Kruimelpad

Intra-European Fellowships for career development (IEF)

© European Union

Hoe ervaren een onderzoeker ook is, een kans om nieuwe onderzoeksmethoden te leren of ervaring op te doen in een andere sector is altijd welkom. Dit verruimt de horizon en komt ook de wetenschap in Europa ten goede. Dat versterkt dan weer het concurrentievermogen van onze economie, wat weer meer en betere werkgelegenheid oplevert.

Daarom hebben wij de zogenaamde Intra-European Fellowships for Career Development (IEF's) ontwikkeld. Die zijn er speciaal om ervaren onderzoekers de gelegenheid te geven eens iets nieuws te proberen.

Komt u hiervoor in aanmerking?

Bent u een onderzoeker, gevestigd in een EU-land of een geassocieerd land, dan kunt u een IEF aanvragen. U moet wel gepromoveerd zijn of minstens vier jaar (full-time equivalent) onderzoekservaring hebben na het behalen van de titel die u toegang geeft tot promotieonderzoek. U moet werken in een vestiging van een gastorganisatie in een ander EU-land of geassocieerd land. Speciaal in aanmerking komen onderzoekers die na een onderbreking hun loopbaan weer willen oppakken.

Welke onderzoeksterreinen komen voor steun in aanmerking?

Een IEF-voorstel kan betrekking hebben op elk willekeurig gebied van wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Er is echter één uitzondering: voor onderzoek op gebieden die onder het EURATOM-verdrag vallen, wordt geen steun verleend.

Wat houdt de financiering in?

IEF-beurzen worden toegekend voor gespecialiseerde opleidingen. Daarbij kan het gaan om nieuwe en/of aanvullende vaardigheden en om grensoverschrijdende mobiliteit. In ieder geval moet de onderzoeker in overleg met de begeleider bij de gastorganisatie een persoonlijk loopbaanplan opstellen. Financiële steun is er voor een periode van 12-24 maanden (FTE), voor individuele projecten die worden ingediend door ervaren onderzoekers uit een EU-land of geassocieerd land, samen met een gastorganisaties in een EU-land of geassocieerd land.

Het kan gaan om verschillende soorten opleiding:

  • opleiding-door-onderzoek onder begeleiding, in het kader van een individueel, gepersonaliseerd project
  • hands-on opleiding om uw wetenschappelijke vaardigheden te verruimen (nieuwe technieken of instrumenten, etc.) en aanvullende vaardigheden op te doen (bijvoorbeeld voor het opstellen van voorstellen voor financiering, octrooiaanvragen, projectbeheer, werkcoördinatie of toezicht op technische medewerkers)
  • intersectorale of interdisciplinaire kennisoverdracht
  • de capaciteit om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen
  • actief wetenschappelijk en financieel management van uw onderzoeksproject
  • het ontwikkelen van uw organisatorische vaardigheden door het organiseren van opleidingen of voorlichtingsbijeenkomsten.

Wie beslist er?

Voorstellen voor een IEF worden geselecteerd in het kader van een openbare competitie. De selectie gebeurt door middel van transparante, onafhankelijke peer reviews. Alleen uitmuntende voorstellen die voldoen aan een reeks van tevoren bepaalde criteria kunnen worden geselecteerd.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

U kunt pas een voorstel indienen na een uitnodiging tot het indienen van voorstellen. De uitnodigingen zijn te vinden op het deelnemersportaal (EN), waar u tevens uw voorstel kunt indienen. Op de pagina 'Nu indienen' van deze website is een lijst van open Marie Curie-acties en nuttige informatie te vinden.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Open uitnodigingen