Navigācijas ceļš

Stipendijas Eiropas zinātniekiem karjeras attīstībai Eiropā (IEF) - Marijas Kirī pasākumi

© European Union

Vai esat pieredzējis pētnieks un meklējat pēcdoktorantūras stipendiju? Iesniedziet projekta pieteikumu  IEF programmā un saņemiet iespēju apgūt jaunas pētniecības prasmes vai strādāt citās nozarēs. Stipendijas ir paredzētas pētniekiem, kuri vēlas attīstīt savu karjeru Eiropā ārpus savas mītnes valsts.

Pieteikšanās IEF ļaus paplašināt jūsu redzesloku un uzlabot  karjeras iespējas.

Kas var pieteikties?

IEF stipendijai var pieteikties zinātnieki no ES dalībvalstīm vai asociētajām valstīm. Jums ir jābūt vai nu doktora grādam, vai arī pilnas slodzes 4 gadu pētnieciskā darba pieredzei, kas iegūta pēc tāda diploma saņemšanas, kurš dod tiesības sākt studijas doktorantūrā. Principā jums ir jāīsteno projekts tādas jūs uzņēmošās organizācijas telpās, kas atrodas kādā ES vai asociētā valstī, kura nav jūsu pašu izcelsmes valsts. Īpašu uzmanību pievērsīs tiem, kuri pēc pārtraukuma atgriežas zinātnieka profesijā.

Kādām tēmām var saņemt finansējumu?

IEF pieteikumus aicināti iesniegt zinātnieki, kas darbojas jebkurā no zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības jomām. Tomēr ir viens izņēmums — nevar finansēt pētniecības jomas, uz kuru attiecas EURATOM līgums.

Kādi ir šī finansējuma nosacījumi?

IEF finansējumu piešķir visaugstākā līmeņa mācībām. Runa var būt par jaunu un/vai papildu prasmju iegūšanu un starptautisko mobilitāti. Projekta pamatā ir karjeras attīstības plāns, par kuru zinātnieks ir vienojies ar savu vadītāju uzņemošajā organizācijā. Finansiālo atbalstu sniedz 12-24 mēnešus (pilnas slodzes ekvivalenta vienībās), un tā mērķis ir palīdzēt pieredzējušiem zinātniekiem no dalībvalstīm vai asociētajām valstīm īstenot individuālos projektus sadarbībā ar uzņēmējorganizāciju, kas atrodas kādā no dalībvalstīm vai asociētajām valstīm.

Var būt šādi mācību veidi:

  • mācības, veicot pētniecisku darbu, ko virza vadītājs un kura pamatā ir individuāls projekts;
  • praktiskas mācības, lai attīstītu jūsu zinātniskās prasmes (jaunas metodes vai instrumenti u.c.), kā arī papildu prasmes (priekšlikumu sagatavošana, lai saņemtu finansējumu, patentu pieteikumi, projektu vadība, uzdevumu koordinēšana, tehnisko darbinieku vadība u.c.);
  • starpnozaru zināšanu nodošana;
  • sadarbības organizēšanas spējas;
  • jūsu pētniecības projekta aktīva zinātniska un finansiāla vadība;
  • organizatorisko prasmju attīstīšana, rīkojot mācību un zinātības nodošanas pasākumus.

Kurš lemj?

IEF pieteikumus atlasa atklātā konkursā. Komisija pieteikumus pārredzamā veidā un neatkarīgi novērtēs, pamatojoties uz vairākiem iepriekš definētiem kritēriju kopumiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumus iesniedz tikai izsludinātiem konkursiem. Ar konkursiem var iepazīties un priekšlikumus var iesniegt Dalībnieku portālā. Marijas Kirī vārdā nosaukto pasākumu aktuālo konkursu saraksts un derīgi padomi atrodami šīs vietnes sadaļā „Pieteikšanās”.

Reaching for the stars

Meet our fellows

Reaching for the stars

The Intra European Fellowship HIFHZLENS project aimed at studying the formation and evolution of 'high redshift galaxies through gravitational telescopes'.Read full storyEnglish (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Send this page to a friend print this page

How to apply
Participant Portal – check Marie Curie Actions calls & submit your proposal (electronic submission service).
FAQ

Aktuālie konkursi